Thứ ba, ngày 28/05/2024

Bản tin văn bản Pháp luật

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: số 06 ngày 05/02/2024 của Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật TTXVN


(14/02/2024 10:33:59)

Mời bấm vào ảnh để xem nội dung:

Phòng Tổng hợp - Kiểm tra - Pháp chế
Thường trực Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật TTXVN

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: số 05 ngày 29/01/2024 của Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật TTXVN (14/02/2024 10:33:54)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: số 04 ngày 22/01/2024 của Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật TTXVN (14/02/2024 10:33:49)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: số 03 ngày 15/01/2024 của Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật TTXVN (14/02/2024 10:33:45)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: số 02 ngày 08/01/2024 của Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật TTXVN (11/01/2024 09:45:55)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: số 01 ngày 02/01/2024 của Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật TTXVN (04/01/2024 08:47:14)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: số 49 ngày 18/12/2023 của Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật TTXVN (19/12/2023 11:57:07)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: số 48 ngày 12/12/2023 của Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật TTXVN (12/12/2023 08:43:01)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: số 47 ngày 04/12/2023 của Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật TTXVN (05/12/2023 10:16:55)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: số 46 ngày 27/8/2023 của Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật TTXVN (30/11/2023 09:30:54)

Tóm tắt Văn bản pháp luật mới: số 45 ngày 20/11/2023 của Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật TTXVN (20/11/2023 16:57:00)