Thứ ba, ngày 28/05/2024

Tin trong ngành

Triển khai kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đối với TTXVN


(01/08/2017 09:35:15)

Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN


Chiều 31/7, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị triển khai quyết định, kế hoạch kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đối với Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN). 

Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Đoàn kiểm tra chủ trì Hội nghị. 

Tại Hội nghị, Đoàn kiểm tra đã công bố Quyết định của Ban Bí thư về việc thành lập đoàn kiểm tra; Kế hoạch kiểm tra đối với Ban Thường vụ TTXVN về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Qua kiểm tra nhằm đánh giá đúng ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, kinh nghiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị nêu trên. 

Thực hiện việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Đảng ủy TTXVN đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 đầy đủ, nghiêm túc; kịp thời chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Tính đến ngày 10/7, 14/14 đảng ủy, chi ủy cơ sở (nhiệm kỳ 5 năm) trực thuộc Đảng bộ TTXVN đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Đảng ủy TTXVN đã ban hành văn bản hướng dẫn cán bộ, đảng viên xây dựng cam kết về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", để rèn luyện, phấn đấu và lấy đó làm cơ sở kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đảng viên cuối năm. 

Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", căn cứ chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm của các khối công tác trong ngành, Đảng ủy TTXVN chỉ đạo mỗi đơn vị theo các khối công tác xác định rõ những nội dung cần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trước hết, tập trung nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phong cách công tác, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động với các tiêu chí cụ thể. Việc tiếp thu, triển khai thực hiện của các cấp ủy trực thuộc nghiêm túc, giúp cán bộ, đảng viên nhận thức được rõ hơn, cụ thể hơn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về những nội dung cơ bản của tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh. 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lương Cường đánh giá cao sự nghiêm túc của TTXVN trong việc quán triệt, chuẩn bị các nội dung làm việc với Đoàn kiểm tra. Báo cáo của Đảng ủy về kết quả thực hiện việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị của TTXVN khá đầy đủ, bám sát Đề cương hướng dẫn và sát với thực trạng tình hình của Đảng bộ cơ quan. 

Đồng chí Lương Cường nêu rõ, qua kiểm tra, đánh giá tình hình quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; đánh giá, nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên của cơ quan, đơn vị, đồng thời đánh giá kết quả bước đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Đồng chí Lương Cường nhấn mạnh thêm một số nội dung cần làm sâu sắc hơn để đánh giá khái quát, toàn diện kết quả thực hiện việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị của TTXVN. Theo đó, cần nhấn mạnh, làm rõ hơn bối cảnh, đặc điểm, tình hình của TTXVN; những tác động, chi phối tới công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Đảng bộ TTXVN, qua đó góp phần làm nổi bật những kết quả đã đạt được trong thời gian qua trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. 

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các thành viên đoàn kiểm tra, đồng chí yêu cầu TTXVN tiếp thu, nghiên cứu để hoàn thiện báo cáo đầy đủ, phản ánh đúng các nội dung theo chỉ đạo của Ban Bí thư./.

Theo TTXVN

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Anh là niềm tự hào của em và gia đình (31/07/2017 11:38:05)

Nhiều hoạt động tri ân (31/07/2017 09:26:02)

Sống mãi những dòng tin, tấm ảnh của các nhà báo liệt sỹ (31/07/2017 08:50:38)

Tăng cường phối hợp tuyên truyền, quảng bá toàn diện hình ảnh của tỉnh Quảng Ninh (13/07/2017 15:45:06)

Thông tấn xã Việt Nam và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2017 - 2022 (07/07/2017 10:00:55)

Cho phép TTXVN lập cơ quan thường trú khu vực ở New York và Brussels (07/07/2017 09:56:17)

TTXVN ký Thỏa thuận trao đổi thông tin với Hãng truyền thông Sputnik (30/06/2017 14:24:10)

Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2016: Uy tín, hiệu quả thông tin đối ngoại được nâng lên đáng kể  (01/06/2017 16:46:46)

Danh sách các tác phẩm được tặng giải thưởng Giải báo chí TTXVN năm 2016 (30/05/2017 14:48:15)

Trưng bày các tác phẩm ảnh được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước (30/05/2017 14:39:26)