Chủ nhật, ngày 19/05/2024

Văn bản chỉ đạo, điều hành

Số ký hiệu 366/TCCB
Ngày ban hành 07/07/2023
Người ký Đỗ Mạnh Chiến
Trích yếu Công văn về việc góp ý dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan khu vực phía Nam
Cơ quan ban hành Ban Tổ chức Cán bộ
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Hành chính
File đính kèm 1.File đính kèm

Văn bản mới đăng


Văn bản số 365/TCCB - Công văn về việc góp ý dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của báo Thể thao và Văn hóa (12/07/2023 15:39:16)


Văn bản số 367/TCCB - Công văn về việc góp ý dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban biên tập tin Trong nước (12/07/2023 15:43:10)

Văn bản số 368/TCCB - Công văn về việc góp ý dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Truyền hình Thông tấn (12/07/2023 15:45:04)

Văn bản số 439/KH-TTX - Kế hoạch thông tin về chuyển đổi số quốc gia. (26/04/2023 10:26:10)

Văn bản số 207/TCCB - Công văn về việc đăng ký chương trình bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý tại Hoa Kỳ. (26/04/2023 10:29:24)

Văn bản số 188/TCCB - Công văn về việc kế hoạch số lượng người làm việc và lao động hợp đồng năm 2023. (17/04/2023 15:31:03)

Văn bản số 09/QĐ-TTX - Quyết định phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số và triển khai năm dữ liệu (thực hiện ĐA 06) của Thông tấn xã Việt Nam năm 2023. (17/04/2023 15:28:35)

Văn bản số 101/TB-VP - Thông báo về việc phun thuốc phòng dịch bệnh mùa hè (05/04/2023 10:01:13)

Văn bản số 129/TCCB - Công văn về việc thu thập số căn cước công dân, điện thoại, địa chỉ mail phục vụ việc triển khai Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức. (03/04/2023 15:51:21)

Văn bản số 102/TCCB - Công văn về việc góp ý dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thư ký biên tập và Quan hệ đối ngoại. (23/03/2023 14:26:29)