Thứ bảy, ngày 15/06/2024

Văn bản Đảng và đoàn thể

Số ký hiệu 837-CV/ĐU
Ngày ban hành 19/02/2024
Người ký Đỗ Thị Trang
Trích yếu Về việc bổ sung hồ sơ đảng viên năm 2023
Cơ quan ban hành Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Hành chính
File đính kèm 1.File đính kèm

Văn bản mới đăng


Văn bản số 836-CV/ĐU - Về việc triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch năm 2024 (19/02/2024 17:12:23)


Văn bản số 129-CV/UBKT - Về việc xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (22/02/2024 14:33:23)

Văn bản số 834-CV/ĐU - Về việc phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 05/02/2024 của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới (07/02/2024 11:04:43)

Văn bản số 832-CV/ĐU - V/v tham gia, tuyên truyền Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII (06/02/2024 15:07:01)

Văn bản số 825-CV/ĐU - Về việc xây dựng chương trình công tác và chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 (02/02/2024 14:20:55)

Văn bản số ĐUTTX-NDSHCB - Một số nội dung trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ tháng 02 năm 2024 (02/02/2024 14:22:09)

Văn bản số 478-CTr/ĐU - Chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam năm 2024 (02/02/2024 14:14:38)

Văn bản số 479-CTr/ĐU - Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 của Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam (02/02/2024 14:15:42)

Văn bản số 480-CTr/ĐU - Chương trình công tác tuyên giáo năm 2024 của Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam (02/02/2024 14:16:43)

Văn bản số 481-CTr/ĐU - Chương trình công tác dân vận năm 2024 của Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam (02/02/2024 14:17:46)