Thứ ba, ngày 24/09/2019

Tin tức trong ngành

Giao ban cấp ủy triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2019: Tiếp tục duy trì đà tăng chất lượng thông tin


(05/06/2019 08:44:16)

Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Nguyễn Đức Lợi phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị giao ban cấp ủy quý I/2019 do Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tổ chức chiều 26/4, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh, toàn ngành đã nỗ lực thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác đề ra, tiếp tục giữ vững vai trò thông tin nguồn, khẳng định vị thế trong hệ thống báo chí, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và công chúng đánh giá cao. 

Đặc biệt, trong chiến dịch thông tin về Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2, công tác tổ chức, chỉ đạo từ lãnh đạo ngành đến các đơn vị thông tin, đơn vị chức năng và công tác phóng viên được thực hiện rất tốt, phát huy sức mạnh tổng lực của ngành. TTXVN vinh dự là một trong ba cơ quan báo chí lớn được Thủ tướng Chính phủ gửi thư khen. 

Bí thư Đảng ủy đề nghị cấp ủy các đơn vị trong thời gian tới, tập trung nâng cao hiệu quả công tác; đổi mới tư duy làm báo, phương thức tổ chức thông tin, năng động sáng tạo trong xử lý thông tin, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng chất lượng thông tin của ngành. Tiếp tục triển khai đề án phát triển một số tờ báo in và báo điện tử đối ngoại quốc gia; xây dựng quy chế phối hợp để làm tốt hơn công tác thông tin đối ngoại; tăng cường thông tin mang tính phát hiện, dự báo; chú trọng thông tin phân tích, bình luận, thực hiện tốt tuyến thông tin phản hồi, phản bác thông tin sai lệch, bịa đặt, góp phần định hướng dư luận; chủ động thông tin khi xảy ra các sự kiện đột xuất, bất thường, khẳng định vai trò định hướng thông tin của TTXVN. 

Đồng chí lưu ý các đơn vị tăng cường công tác quản lý phóng viên, nhất là phóng viên các Cơ quan thường trú (CQTT) trong việc chấp hành nghiêm túc kỷ luật thông tin, kỷ luật phát ngôn, tham gia mạng xã hội có trách nhiệm, không làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành.

Trong quý II/2019, Đảng ủy chỉ đạo các tổ chức Đảng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, học tập, sinh hoạt chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chú trọng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, nhận thức về Đảng cho quần chúng để tạo nguồn phát triển Đảng. Cấp ủy các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thanh niên phù hợp với đặc thù đơn vị, trong đó, chú trọng công tác phát triển đảng trong thanh niên theo tinh thần Nghị quyết 02 của Đảng ủy về đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên TTXVN.

Cùng với đó, tập trung đưa vào sử dụng công trình Trung tâm Truyền hình Thông tấn tại 33 Lê Thánh Tông dịp 21/6; tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho phóng viên, biên tập viên; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện một số văn bản liên quan đến công tác tổ chức, nhân sự…

Trình bày báo cáo sơ kết công tác quý I/2019, Phó bí thư Đảng ủy, Phó tổng giám đốc Đinh Đăng Quang nêu rõ, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự điều hành của Ban lãnh đạo cơ quan, toàn ngành tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình công tác của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020; thực hiện tốt công tác quy hoạch cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; làm tốt công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên. Các đơn vị bám sát nhiệm vụ, đảm bảo thông tin kịp thời, chính xác, đúng định hướng các sự kiện nổi bật trong nước, thực hiện tốt chức năng thông tấn Nhà nước, sản xuất và cung cấp thông tin đa dạng bằng các loại hình cho hệ thống báo chí trong và ngoài nước, các cơ quan quản lý, nghiên cứu và công chúng. Công tác xây dựng Đảng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động luôn được quan tâm, chỉ đạo sâu sát.
 
Tổng giám đốc Nguyễn Đức Lợi chúc mừng các tập thể và cá nhân được nhận Giấy khen của Đảng ủy TTXVN

Tại hội nghị, Phó tổng giám đốc Vũ Việt Trang, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy trình bày báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/6/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại TTXVN. Ba năm qua, việc triển khai học tập các chuyên đề có nhiều đổi mới, hình thức phong phú, sáng tạo; công tác thông tin, tuyên truyền được thực hiện sâu rộng, phát huy thế mạnh của cơ quan thông tấn quốc gia với hàng ngàn sản phẩm thông tin về thực hiện Chỉ thị 05; nhiều đơn vị đã triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với những vấn đề cần tập trung giải quyết của đơn vị, trong đó tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tác phong công tác, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu…

Nhân dịp này, Đảng ủy TTXVN đã tặng Giấy khen cho 14 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Nội san thông tấn số 5/2019

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Hội nghị BCH OANA thành công tốt đẹp, đạt và vượt các mục tiêu đề ra (05/06/2019 08:30:11)

Đưa vào sử dụng Trung tâm thông tin TTXVN tại Khánh Hòa (04/06/2019 16:49:31)

Bồi dưỡng kỹ năng bán hàng cho thanh niên B2 (04/06/2019 16:48:31)

Đồng hành cùng trẻ em vùng khó Hà Giang (04/06/2019 16:47:09)

Hội thao Công ty In và Thương mại nhân Tháng công nhân 2019: Lan tỏa tinh thần đoàn kết (04/06/2019 16:31:00)

Báo chí chính thống cần giành lại lòng tin của công chúng (04/06/2019 16:30:20)

Giải báo chí TTXVN năm 2018: Tình yêu nghề và trách nhiệm xã hội (04/06/2019 10:35:56)

Giải báo chí TTXVN năm 2018: Viết tiếp ý tưởng của Đinh Hữu Dư (04/06/2019 10:32:56)

Giải báo chí TTXVN năm 2018: Hai mươi tư giờ với hành trình biển đảo Việt Nam (04/06/2019 10:31:42)

Bác dạy chúng tôi làm tin (04/06/2019 10:17:49)