Thứ bảy, ngày 15/06/2024

Thông tin đồ họa

Hà Nội : Học phí các trường công lập năm học 2023-2024 cao nhất 300.000 đồng/tháng


(11/07/2023 15:41:23)

Ngày 4/7/2023, tại kỳ họp thứ mười hai, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn TP Hà Nội năm học 2023-2024, theo đó quy định mức thu học phí năm học 2023-2024 bằng mức sàn của khung học phí theo quy định của Chính phủ.


CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng từ 1/7/2023 (11/07/2023 15:41:18)

Từ 1/7/2023 đến 31/12/2023: Thực hiện giảm 2% thuế suất thuế GTGT (11/07/2023 15:41:12)

Từ 1/7/2023: Công chức, viên chức loại A3 hưởng lương như thế nào? (11/07/2023 15:41:06)

Từ 1/7/2023: Công chức, viên chức loại A1 hưởng lương như thế nào? (11/07/2023 15:40:53)

Từ 1/7/2023: Công chức, viên chức loại A0 hưởng lương như thế nào? (11/07/2023 15:40:44)

Từ 1/7/2023: Công chức, viên chức loại C hưởng lương như thế nào? (11/07/2023 15:40:39)

Từ 1/7/2023: Công chức, viên chức loại B hưởng lương như thế nào? (11/07/2023 15:40:33)

Từ ngày 1/7/2023, thay đổi mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình (11/07/2023 15:40:26)

Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Nhiệm vụ của người làm báo là quan trọng và vẻ vang” (20/06/2023 14:20:08)

Từ 15/6/2023: Áp dụng Quy trình liên thông điện tử giải quyết nhóm thủ tục hành chính “Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí” trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (20/06/2023 14:20:02)