Chủ nhật, ngày 09/08/2020

Tin tức Đảng và Đoàn thể

Tâm huyết và trách nhiệm


(15/09/2015 11:36:52)

Trong hai ngày 25 và 26/8/2015, Đại hội đại biểu Đảng bộ TTXVN lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015- 2020, đã long trọng diễn ra tại Trung tâm Thông tấn quốc gia, Hà Nội. Tâm huyết và trách nhiệm, 166 đại biểu đại diện cho trên 850 đảng viên trong toàn ngành đã tham dự Đại hội.

Đảng bộ TTXVN đã được Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tặng Cờ thi đua vì những thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2010 -2015

Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2010 - 2015 và phương hướng công tác nhiệm kỳ 2015 -2020 do đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc, trình bày tại Đại hội, nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ 2010 -2015, Đảng ủy TTXVN đã hoàn thnahf tốt phương hướng, nhiệm vụ công tác do Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XXIV đề ra.

Trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy, Ban Lãnh đạo ngành và các cấp ủy cơ sở, ban phụ trách các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ, lãnh đạo và chỉ đạo cơ quan, đơn vị, động viên cán bộ, đảng viên đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TTXVN lần thứ XXIV đã được các cấp ủy đảng, lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện, đạt nhiều kết quả trên tất cả các lĩnh vực. Công tác thông tin đã có sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng. Thông tin của TTXVN đảm bảo chính xác, kịp thời, đầy đủ, toàn diện, đúng định hướng các sự kiện quan trọng diễn ra trong nước và trên thế giới thông qua các loại hình thông tin phong phú, đa dạng; giảm nhiều lượng tin báo đạo, tin hội nghị, hội thảo; tăng cường các thông tin thể hiện quan điểm của phóng viên TTXVN. Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả các bản tin nguồn, đa dạng hóa thể loại, cải tiến nội dung và hình thức một số sản phẩm thông tin phù hợp với yêu cầu phát triển của tình hình mới. Các tin, bài định hướng, phản bác những thông tin sai lệch đã được thực hiện kịp thời và tạo dư luận xã hội tốt, khẳng định vai trò của TTXVN là cơ quan thông tin chiến lược của Đảng, Nhà nước.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Đào Ngọc Dung khẳng định, các cấp ủy đã lãnh đạo các tổ chức đảng, cơ quan và cán bộ, đảng viên của TTXVN nỗ lực thực hiện một khối lượng lớn công việc, nhất là việc cung cấp thông tin nhanh, kịp thời, chính xác về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thông tin thời sự tình hình trong nước và quốc tế trên các loại hình báo chí của ngành. Đảng bộ và cơ quan TTXVN luôn giữ vững tôn chỉ, mục đích định hướng chính trị tư tưởng, định hướng dư luận xã hội và cơ quan TTX có bước phát triển mới, rộng và đa dạng hơn, như mở rộng các loại báo in, tờ tin, các ấn phẩm, báo điện tử, truyền hình thông tấn, các tờ tin bằng tiếng nước ngoài...

Đồng chí Đào Ngọc Dung nêu rõ, nhiệm vụ hàng đầu và thường xuyên của Đảng bộ TTXVN trong thời gian tới là làm thật tốt công tác chính trị tư tưởng. Mỗi đảng viên cần tự làm tốt công tác tư tưởng cho chính mình, đồng thời thực hiện tốt chức năng là binh chủng, chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng. Mỗi cấp ủy cần tăng cường công tác nắm, xử lý và định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; quan tâm đến việc đánh giá sâu tình hình tư tưởng và sát với từng đối tượng. Đảng ủy và các cấp ủy cần đổi mới phương thức lãnh đạo hơn nữa để lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; chăm lo xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên... tinh thông nghiệp vụ, tận tụy và sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ.

Với quyết tâm đổi mới của Đảng ủy và Ban lãnh đạo ngành, trong 5 năm qua, TTXVN đã cho ra đời nhiều loại hình và sản phẩm thông tin mới: Tháng 8/2010, phát sóng Kênh Truyền hình thông tấn ; năm 2012 ra mắt Báo ảnh song ngữ Dân tộc và Miền núi ; năm 2013 ra mắt Thời báo Việt -Hàn ; năm 2014 thử nghiệm các ản phẩm thông tin đồ họa, âm thanh, tích hợp tin văn bản và ảnh (tiến tới tích hợp video clip), và các sản phẩm này đã chính thức ra mắt vào đầu năm 2015.

Công tác chỉ đạo thông tin từ Ban lãnh đạo ngành đến các đơn vị, các CQTT trong và ngoài nước đã có nhiều cải tiến, tạo sự chuyển biến tốt, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin. Phương thức tác nghiệp, tư duy thông tin của đội ngũ phóng viên, biên tập viên được đổi mới. Sự phối hợp giữa các đơn vị thông tin và các cơ quan thường trú (CQTT) trong và ngoài nước chặt chẽ hơn. Đặc biệt, Nghị quyết số 01-NQ/ĐU về ‘’ Nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của hệ thống phân xã TTXVN (nay là CQTT)’’ được ban hành đã thực sự phát huy thế mạnh của hệ thống CQTT và đội ngũ PV, BTV của ngành ở trong và ngoài nước. Thông tin của các CQTT đã có sự thay đổi rõ rệt về chất lượng, hiệu quả, đặc biệt là mô hình đa năng đã tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về tư duy tác nghiệp và hiệu quả thông tin. Các mặt công tác khác (tổ chức cán bộ, đào tạo, điều hành, quản lý, kỹ thuật, tài chính...) đều thu được những kết quả tích cực.

Đảng bộ TTXVN rất chú trọng việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, có sự sáng tạo gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường và thực hiện có nền nếp, bám sát và thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức, cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát, dân vận và lãnh đạo các đoàn thể được chú trọng thực hiện, phát huy hiệu quả. Đảng ủy luôn quan tâm công tác bồi dưỡng, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên; chỉ đạo sâu sát việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nhìn chung, cán bộ, đảng viên, PV, BTV, công nhân viên trong ngành có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Công tác bồi dưỡng, phát triển đảng trong quần chúng ưu tú được quan tâm, chú trọng. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ TTXVN đã kết nạp được 284 quần chúng ưu tú vào Đảng, vượt chỉ tiêu do Đại hội XXIV đề ra.

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, Đảng ủy cũng nghiêm túc nhìn nhận những mặt còn hạn chế trong các lĩnh vực công tác, phân tích nguyên nhân, rút ra nhiều bài học kinh nghiệm sâu sắc, trên cơ sở đó đề ra các phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong toàn Đảng bộ, giai đoạn 2015- 2020.

Đảng bộ TTXVN xác định, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới là lãnh đạo ttoanf ngành thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng đề ra trong nhiệm kỳ 2015 -2020 ; tiếp tục khắc phục những tồn tại được chỉ ra sau kiểm điểm tự phê và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) ; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn Đảng bộ ; triển khai Quy hoạch phát triển TTXVN đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 ; xây dựng TTXVN thành tổ hợp truyền thông mạnh ; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thij/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao vai trò của TTXVN trong tình hình mới nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động thông tin của Ngành, nâng cao vai trò, vị thế cảu TTXVN, mở rộng dịch vụ thông tin, các loại hình thông tin mới phù hợp với sự phát triển của thông tin hiện đại. Đảng bộ tiếp tục lãnh đạo thực hiện các chương trình công tác của Ngành ; đẩy mạnh hoạt động kinh tế báo chí nhằm tăng nguồn thu, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên TTXVN.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TTXVN lần thứ XXV đã bầu ra ban chấp hành (BCH) nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 27 đồng chí.

Chiều 26/8, BCH Đảng bộ TTXVN khóa XXV đã họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ gồm 9 đồng chí; UB Kiểm tra gồm 7 đồng chí. đồng chí Nguyễn Đức Lợi được bầu giữ cương vị Bí thư Đảng ủy. Hai Phó Bí thư là các đồng chí Nguyễn Hoài Dương và Hà Thị Mai An (chuyên trách)

Một số chỉ tiêu chủ yếu của Đảng bộ trong giai đoạn 2015 - 2020

1- 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng được quán triệt, học tập, nghiên cứu Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương khóa XII và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

2- 100% chi bộ xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TTXVN lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015-2020, 100% chi bộ đảm bảo sinh hoạt đúng định kỳ hằng tháng theo Điều lệ Đảng và quy định đặc thù (đối với các Chi bộ Cụm CQTT trong nước), mỗi quý ít nhất có một sinh hoạt chuyên đề.

3- 100% đảng viên, cán bộ, công nhân viên chức đăng ký "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", tiếp tục tăng cường đưa kết quả các hoạt động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, thành nếp sống và phong cách làm việc tích cực, mẫu mực của cán bộ, đảng viên, của các tổ chức Đảng, các đơn vị.

4- Phấn đấu hằng năm có trên 50% các tổ chức đảng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, trong đó có ít nhất 20% tổ chức đảng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu;100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có từ 15% đến 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

5- Phấn đấu mỗi năm kết nạp 50 - 60 đảng viên, đảm bảo chất lượng theo quy định Điều lệ Đảng.

6- 100% các tổ chức cơ sở đảng tự tiến hành kiểm tra, 60% các tổ chức cơ sở đảng được kiểm tra theo Điều 30 Điều lệ Đảng, mỗi năm thực hiện giám sát chuyên đề ít nhất 10 đảng bộ, chi bộ.

7- Đảng bộ TTXVN đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu.
 
Danh sách BCH Đảng bộ khóa XXV, nhiệm kỳ 2015 - 2020

 

1. Đ/cNguyễn Đức Lợi                                                                                                          

2. Đ/c Nguyễn Hoài Dương                                           

3. Đ/c Hà Thị Mai An                                                     

4. Đ/c Đinh Đăng Quang                                                                                   

5. Đ/c Lê Quang Sơn                                                    

6. Đ/c Ngô Anh Văn

7. Đ/c Nguyễn Tuấn Hùng

8. Đ/c Vũ Việt Trang                                                     

9. Đ/c Lê Quốc Minh                                                     

10. Đ/c Trần Cẩm Bình                                                  

11. Đ/c Trần Tiến Duẩn  

12. Đ/c Lê Trí Dũng                                           

13. Đ/c Nguyễn Thu Hà                                                 

14. Đ/c Đào Đức Huệ                                                                            

15. Đ/c Đỗ Văn Hợp

16. Đ/c Lê Thị Thanh Huyền

17. Đ/c Đoàn Thị Tuyết Nhung   

18. Đ/c Ninh Hồng Nga

19. Đ/c Ngô Thanh Sơn

20. Đ/c Nguyễn Thế Sơn

21. Đ/c Nguyễn Thị Sự

22. Đ/c Lê Xuân Thành

23. Đ/c Nguyễn Thiện Thuật

24. Đ/c Đỗ Thị Trang

25. Đ/c Nguyễn Thắng

26. Đ/c Nguyễn Quốc Tuấn

27. Đ/c Nguyễn Hải Vân            

 

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy                                              Ban Thường vụ Đảng ủy

1. Đ/c Nguyễn Tuấn Hùng                                              1. Đ/c Nguyễn Đức Lợi 

2. Đ/c Nguyễn Thu Hà                                                    2. Đ/c Nguyễn Hoài Dương

3. Đ/c Cao Thị Mai Phượng                                            3. Đ/c Hà Thị Mai An

4. Đ/c Đỗ Mạnh Chiến                                                    4. Đ/c Đinh Đăng Quang

5. Đ/c Trần Cẩm Bình                                                     5. Đ/c Lê Quang Sơn

6. Đ/c Nguyễn Đỗ Cường                                                6. Đ/c Ngô Anh Văn

7. Đ/c Trần Quốc Huy                                                     7. Đ/c Nguyễn Tuấn Hùng

                                                                                        8. Đ/c Vũ Việt Trang

                                                                                        9. Đ/c Lê Quốc Minh

Theo Nội san Thông tấn, số 8/2015

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Đảng bộ TTXVN: Đại hội các tổ chức đảng trực thuộc - Nghiêm túc, đúng quy trình (04/08/2015 15:13:58)

Chuyến đi từ thiện đầy ý nghĩa (02/04/2015 15:20:09)

Thanh niên B2 với chiến dịch tình nguyện Xuân biên giới 2015 (02/04/2015 15:17:21)

Kỷ niệm 84 năm thành lập đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Thi đua "Hai xung kích, một trách nhiệm" (02/04/2015 15:13:33)

Kết nối yêu thương (13/02/2015 16:01:19)

Hội chợ gây Quỹ Nghĩa tình Đoàn viên lần thứ 2 (13/02/2015 15:57:56)

Sinh hoạt Đảng theo cụm: Thành công từ chủ trương đúng (13/02/2015 09:45:11)

Tập trung tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ lần thứ XXV (13/02/2015 09:38:21)

Tuổi trẻ B1: Gắn hoạt động Đoàn với phong trào thi đua sáng tạo (08/01/2015 09:49:37)

Nhìn lại một năm Quỹ Nghĩa tình Đoàn viên: Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn (08/01/2015 09:45:45)