Chủ nhật, ngày 28/11/2021

Giải đáp pháp luật

Đơn vị sự nghiệp công được phân loại mức tự chủ tài chính như thế nào?


(18/10/2021 15:01:05)

Điều 9 Nghị định 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định phân loại mức tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công thành 4 nhóm:
- Nhóm 1: đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên và đầu tư;
- Nhóm 2: đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên;
- Nhóm 3: đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên (đơn vị có mức tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên từ 10% đến dưới 100%);
- Nhóm 4: đơn vị sự nghiệp công do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên (đơn vị có mức tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên dưới 10%).


CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 có thể được hưởng các mức hỗ trợ nào?  (14/10/2021 14:51:15)

Người lao động thuộc đối tượng nào bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 thì được hỗ trợ bằng tiền từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp? (14/10/2021 14:50:36)

Trường hợp nào thuốc gây nghiện được mang lên tàu thủy, tàu bay, tàu hỏa, ô tô và các phương tiện vân tải khác trong cuộc hành trình, du lịch quốc tế? (11/10/2021 14:40:53)

Những hoạt động nào liên quan đến ma túy là hợp pháp? (11/10/2021 14:40:25)

Thời hạn cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi là bao lâu? (11/10/2021 14:39:56)

Những trường hợp nào dưới 18 tuổi bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc? (11/10/2021 14:39:24)

Người dân Thành phố Hà Nội đi chợ có phải quét mã QR code không? (04/10/2021 15:41:40)

Điều kiện hoạt động an toàn đối với người có “Thẻ Xanh COVID” và người có “Thẻ Xanh COVID (giới hạn phạm vi hoạt động)” tại Thành phố Hồ Chí Minh là gì? (04/10/2021 15:41:14)

Nhóm người nào có “Thẻ Xanh COVID” nhưng giới hạn phạm vi hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh? (04/10/2021 15:40:16)

Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng điểm kiểm tra, sát hạch bằng nhau ở chỉ tiêu thăng hạng cuối cùng thì việc xác định người trúng tuyển như thế nào? (27/09/2021 14:52:32)