Chủ nhật, ngày 19/05/2024

Thông tin đồ họa

Hà Nội: Phấn đấu đến năm 2025, kinh tế khu vực đô thị đóng góp 85% GRDP


(11/07/2023 15:41:35)

Theo Quyết định số 3195/QĐ-UBND ngày 13/6/2023 của UBND TP Hà Nội phê duyệt Đề án “Phát triển kinh tế đô thị thành phố Hà Nội”, Hà Nội đặt mục tiêu phát triển kinh tế đô thị theo hướng nhanh, hiệu quả, bền vững góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để tiếp tục phát huy vai trò động lực tăng trưởng, khả năng dẫn dắt đối với khu vực nông thôn, kinh tế Thủ đô và kinh tế Vùng Thủ đô… kinh tế khu vực đô thị đóng góp chủ yếu vào GRDP toàn Thành phố, đến năm 2025 là 85% và năm 2030 là 90%.


CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Năm học 2023-2024, Hà Nội tăng mức trần học phí tiểu học và THPT công lập chất lượng cao (11/07/2023 15:41:29)

Hà Nội : Học phí các trường công lập năm học 2023-2024 cao nhất 300.000 đồng/tháng (11/07/2023 15:41:23)

Tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng từ 1/7/2023 (11/07/2023 15:41:18)

Từ 1/7/2023 đến 31/12/2023: Thực hiện giảm 2% thuế suất thuế GTGT (11/07/2023 15:41:12)

Từ 1/7/2023: Công chức, viên chức loại A3 hưởng lương như thế nào? (11/07/2023 15:41:06)

Từ 1/7/2023: Công chức, viên chức loại A1 hưởng lương như thế nào? (11/07/2023 15:40:53)

Từ 1/7/2023: Công chức, viên chức loại A0 hưởng lương như thế nào? (11/07/2023 15:40:44)

Từ 1/7/2023: Công chức, viên chức loại C hưởng lương như thế nào? (11/07/2023 15:40:39)

Từ 1/7/2023: Công chức, viên chức loại B hưởng lương như thế nào? (11/07/2023 15:40:33)

Từ ngày 1/7/2023, thay đổi mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình (11/07/2023 15:40:26)