Thứ bảy, ngày 21/05/2022

Thông tin đồ họa

Phạm vi, đối tượng, chức danh, thời hạn luân chuyển cán bộ


(13/05/2022 15:40:29)

Theo quy định mới của Bộ Chính trị, cán bộ được luân chuyển phải có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, năng lực công tác và triển vọng phát triển; đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của chức vụ đảm nhiệm khi luân chuyển; có đủ sức khỏe và còn thời gian công tác ít nhất 10 năm công tác tính từ thời điểm luân chuyển.


CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Xây dựng Hà Nội trở thành thành phố kết nối toàn cầu (13/05/2022 15:22:41)

Vụ buôn bán thuốc giả: Xét xử nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường và 13 bị cáo (12/05/2022 15:46:55)

Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra (11/05/2022 08:22:12)

Chủ động tấn công, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực (29/04/2022 16:13:15)

Phòng chống tham nhũng có những bước tiến mạnh mẽ (29/04/2022 16:13:10)

Bộ Chính trị, Ban Bí thư kỷ luật nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận (27/04/2022 08:18:43)

Thông tin về môn Lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông mới (25/04/2022 08:17:24)

Lãnh đạo Louis Holdings và Trí Việt đã thao túng thị trường chứng khoán ra sao? (22/04/2022 14:26:53)

Thương hiệu quốc gia Việt Nam - Nâng tầm vị thế, chắp cánh bay xa (21/04/2022 08:22:54)

Một số chỉ tiêu cơ cấu lại nền kinh tế của ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021-2025 (21/04/2022 08:22:48)