Thứ bảy, ngày 21/05/2022

Thông tin đồ họa

Xây dựng Hà Nội trở thành thành phố kết nối toàn cầu


(13/05/2022 15:22:41)

Theo nghị quyết 15-NQ/TW 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đến năm 2045, phấn đấu đưa Hà Nội trở thành thành phố kết nối toàn cầu, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao, với GRDP/người đạt trên 36.000 USD; kinh tế, văn hoá, xã hội phát triển toàn diện, đặc sắc và hài hoà; tiêu biểu cho cả nước; có trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới.


CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Vụ buôn bán thuốc giả: Xét xử nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường và 13 bị cáo (12/05/2022 15:46:55)

Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra (11/05/2022 08:22:12)

Chủ động tấn công, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực (29/04/2022 16:13:15)

Phòng chống tham nhũng có những bước tiến mạnh mẽ (29/04/2022 16:13:10)

Bộ Chính trị, Ban Bí thư kỷ luật nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận (27/04/2022 08:18:43)

Thông tin về môn Lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông mới (25/04/2022 08:17:24)

Lãnh đạo Louis Holdings và Trí Việt đã thao túng thị trường chứng khoán ra sao? (22/04/2022 14:26:53)

Thương hiệu quốc gia Việt Nam - Nâng tầm vị thế, chắp cánh bay xa (21/04/2022 08:22:54)

Một số chỉ tiêu cơ cấu lại nền kinh tế của ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021-2025 (21/04/2022 08:22:48)

Bộ Y tế điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19: Biện pháp y tế đối với người tiếp xúc gần (F1) (19/04/2022 16:29:06)