Thứ hai, ngày 22/04/2024

Giải đáp chính sách

Hỏi: Xin cho biết mức xử phạt hành chính đối với những vi phạm về giấy phép trong hoạt động báo chí?

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 348/QĐ-TTg ngày 6/4/2023 phê duyệt Chiến lược “Chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Xin cho biết mức xử phạt hành chính đối với những vi phạm quy định về hoạt động báo chí, sử dụng thẻ nhà báo?

Ngày 17/6, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội nhằm mục đích: tạo điều kiện phát triển lành mạnh mạng xã hội tại Việt Nam, đảm bảo quyền tự do cá nhân, quyền tự do kinh doanh, không phân biệt đối xử giữa nhà cung cấp dịch vụ trong và ngoài nước, phù hợp với chuẩn mực, thông lệ và các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia.

Hỏi: Xin cho biết hình thức xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về hoạt động báo chí, sử dụng thẻ nhà báo?

Ngày 3/2/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định 15/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2020. Nghị định gồm 124 điều, trong đó, Điều 101 quy định mức xử phạt vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội như sau:

Hỏi: Đề nghị cho biết chế độ trợ cấp một lần đối với chuyên gia đi Lào và Campuchia được thực hiện như thế nào?

Hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết những quy định về việc đi công tác nước ngoài của công chức, viên chức, người lao động TTXVN?

Ngày 12/6/2018, Luật An ninh mạng được thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV và đã được Chủ tịch nước ký lệnh ban hành, chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

1. Hỏi: Xin hỏi, thời điểm có hiệu lực của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân? 2. Hỏi: Những đối tượng nào có quyền yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật?