Thứ hai, ngày 19/04/2021

Giải đáp chính sách

Hỏi: Xin cho biết hình thức xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về hoạt động báo chí, sử dụng thẻ nhà báo?

Ngày 3/2/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định 15/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2020. Nghị định gồm 124 điều, trong đó, Điều 101 quy định mức xử phạt vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội như sau:

Hỏi: Đề nghị cho biết chế độ trợ cấp một lần đối với chuyên gia đi Lào và Campuchia được thực hiện như thế nào?

Hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết những quy định về việc đi công tác nước ngoài của công chức, viên chức, người lao động TTXVN?

Ngày 12/6/2018, Luật An ninh mạng được thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV và đã được Chủ tịch nước ký lệnh ban hành, chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

1. Hỏi: Xin hỏi, thời điểm có hiệu lực của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân? 2. Hỏi: Những đối tượng nào có quyền yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật?

1. Hỏi: Trước khi giao kết hợp đồng lao động, người lao động và người sử dụng lao động có nghĩa vụ cung cấp những thông tin gì? 2. Hỏi: Xin hỏi quy định của pháp luật về các loại hợp đồng lao động?

1. Hỏi: Thời gian nghỉ trong giờ làm việc của người lao động được quy định như thế nào? 2. Hỏi: Quy định về trợ cấp mất việc làm đối với người lao động?

1. Hỏi: Chính sách của Nhà nước về hỗ trợ phát triển việc làm? 2. Hỏi: Quy định của pháp luật về tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm của người lao động?

1. Hỏi: Bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp bao gồm những gì? 2. Hỏi: Thẩm quyền cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội?