Thứ hai, ngày 25/05/2020

Giải đáp chính sách

Hỏi: Đề nghị cho biết chế độ trợ cấp một lần đối với chuyên gia đi Lào và Campuchia được thực hiện như thế nào?

Hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết những quy định về việc đi công tác nước ngoài của công chức, viên chức, người lao động TTXVN?

Ngày 12/6/2018, Luật An ninh mạng được thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV và đã được Chủ tịch nước ký lệnh ban hành, chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

1. Hỏi: Xin hỏi, thời điểm có hiệu lực của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân? 2. Hỏi: Những đối tượng nào có quyền yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật?

1. Hỏi: Trước khi giao kết hợp đồng lao động, người lao động và người sử dụng lao động có nghĩa vụ cung cấp những thông tin gì? 2. Hỏi: Xin hỏi quy định của pháp luật về các loại hợp đồng lao động?

1. Hỏi: Thời gian nghỉ trong giờ làm việc của người lao động được quy định như thế nào? 2. Hỏi: Quy định về trợ cấp mất việc làm đối với người lao động?

1. Hỏi: Chính sách của Nhà nước về hỗ trợ phát triển việc làm? 2. Hỏi: Quy định của pháp luật về tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm của người lao động?

1. Hỏi: Bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp bao gồm những gì? 2. Hỏi: Thẩm quyền cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội?

1. Hỏi: Nội dung thông tin trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền được quy định như thế nào? 2. Hỏi: Xin hỏi đơn vị cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền có những quyền và nghĩa vụ gì?

1. Hỏi: Thủ tục cấp giấy phép chuyên trang báo chí điện tử được quy định như thế nào? 2. Hỏi: Hiệu lực của giấy phép hoạt động báo chí điện tử và giấy phép chuyên trang báo chí điện tử được quy định như thế nào?