Thứ hai, ngày 17/05/2021

Giải đáp pháp luật

Quy định về hồ sơ ứng cử và thời gian nộp hồ sơ ứng cử?


(19/04/2021 13:53:27)

Điều 16 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 quy định:
- Công dân ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của Luật này phải nộp hồ sơ ứng cử chậm nhất là 70 ngày trước ngày bầu cử.
- Hồ sơ ứng cử bao gồm: Đơn ứng cử; Sơ yếu lý lịch có chứng nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền; Tiểu sử tóm tắt; Ba ảnh chân dung màu cỡ 4cm x 6cm; Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.


CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Thẩm quyền lập danh sách cử tri được quy định như thế nào? (12/04/2021 10:20:21)

Những trường hợp nào không được tham gia vào các tổ chức phụ trách bầu cử? (12/04/2021 10:19:48)

Nguyên tắc hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương? (12/04/2021 10:19:12)

Khu vực bỏ phiếu được quy định thế nào? (12/04/2021 10:18:32)

Dự kiến cơ cấu, thành phần và những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV? (05/04/2021 14:11:51)

Số lượng đại biểu quốc hội khóa XV ở các cơ quan trung ương được phân bổ cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị như thế nào? (05/04/2021 14:11:25)

Những trường hợp nào không được ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân? (05/04/2021 14:10:15)

Độ tuổi thực hiện quyền bầu cử và ứng cử của công dân? (05/04/2021 14:09:32)

Ban chấp hành công đoàn các cấp do cơ quan nào bầu ra? (29/03/2021 10:11:19)

Đã ra khỏi công đoàn có được xin gia nhập lại không? (29/03/2021 10:08:41)