Thứ hai, ngày 17/05/2021

Giải đáp pháp luật

Số lượng đại biểu quốc hội khóa XV ở các cơ quan trung ương được phân bổ cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị như thế nào?


(05/04/2021 14:11:25)

Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định số lượng Đại biểu ở các cơ quan trung ương là 207 đại biểu (41,4%) được phân bổ cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị như sau:
- Các cơ quan Đảng: 10 đại biểu (2,0%).
- Cơ quan Chủ tịch nước: 03 đại biểu (0,6%).
- Các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội (đại biểu Quốc hội chuyên trách ở trung ương): 133 đại biểu (26,6%).
- Chính phủ, cơ quan thuộc Chính phủ (bao gồm cả Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an): 15 đại biểu (3,0%).
- Lực lượng vũ trang:
+ Quân đội (cơ quan Bộ, các quân khu, quân chủng và lĩnh vực trọng yếu): 12 đại biểu (2,4%);
+ Công an: 02 đại biểu (0,4%).
- Tòa án nhân dân tối cao: 01 đại biểu (0,2%).
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao: 01 đại biểu (0,2%).
- Kiểm toán nhà nước: 01 đại biểu (0,2%).
- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên: 29 đại biểu (5,8%).


CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Những trường hợp nào không được ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân? (05/04/2021 14:10:15)

Độ tuổi thực hiện quyền bầu cử và ứng cử của công dân? (05/04/2021 14:09:32)

Ban chấp hành công đoàn các cấp do cơ quan nào bầu ra? (29/03/2021 10:11:19)

Đã ra khỏi công đoàn có được xin gia nhập lại không? (29/03/2021 10:08:41)

Số lượng ủy viên ban chấp hành công đoàn các cấp? (29/03/2021 10:07:39)

Ban chấp hành công đoàn các cấp họp định kỳ khi nào? (29/03/2021 09:59:11)

Người dân muốn đăng ký kinh doanh phải nộp hồ sơ ở đâu? (15/03/2021 11:07:33)

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân gồm những giấy tờ gì? (15/03/2021 11:06:31)

Mã số doanh nghiệp là gì? (15/03/2021 11:05:30)

Đăng ký doanh nghiệp là gì? (15/03/2021 11:03:54)