Thứ hai, ngày 17/05/2021

Giải đáp pháp luật

Khu vực bỏ phiếu được quy định thế nào?


(12/04/2021 10:18:32)

Điều 11 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 quy định:
          - Mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân chia thành các khu vực bỏ phiếu. Khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội đồng thời là khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp;
          - Mỗi khu vực bỏ phiếu có từ ba trăm đến bốn nghìn cử tri. Ở miền núi, vùng cao, hải đảo và những nơi dân cư không tập trung thì dù chưa có đủ ba trăm cử tri cũng được thành lập một khu vực bỏ phiếu;
          - Các trường hợp có thể thành lập khu vực bỏ phiếu riêng như:  Đơn vị vũ trang nhân dân; Bệnh viện, nhà hộ sinh, nhà an dưỡng, cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi có từ năm mươi cử tri trở lên; cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, trại tạm giam.
          - Việc xác định khu vực bỏ phiếu do Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định và được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê chuẩn. Đối với huyện không có đơn vị hành chính xã, thị trấn thì việc xác định khu vực bỏ phiếu do Ủy ban nhân dân huyện quyết định.


CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Dự kiến cơ cấu, thành phần và những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV? (05/04/2021 14:11:51)

Số lượng đại biểu quốc hội khóa XV ở các cơ quan trung ương được phân bổ cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị như thế nào? (05/04/2021 14:11:25)

Những trường hợp nào không được ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân? (05/04/2021 14:10:15)

Độ tuổi thực hiện quyền bầu cử và ứng cử của công dân? (05/04/2021 14:09:32)

Ban chấp hành công đoàn các cấp do cơ quan nào bầu ra? (29/03/2021 10:11:19)

Đã ra khỏi công đoàn có được xin gia nhập lại không? (29/03/2021 10:08:41)

Số lượng ủy viên ban chấp hành công đoàn các cấp? (29/03/2021 10:07:39)

Ban chấp hành công đoàn các cấp họp định kỳ khi nào? (29/03/2021 09:59:11)

Người dân muốn đăng ký kinh doanh phải nộp hồ sơ ở đâu? (15/03/2021 11:07:33)

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân gồm những giấy tờ gì? (15/03/2021 11:06:31)