Chủ nhật, ngày 09/08/2020

Tin tức Đảng và Đoàn thể

Tổng hợp tin tức Đảng và đoàn thể theo Nội san Thông tấn số 8/2015


(16/09/2015 10:10:44)

 1. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính cạnh tranh của thông tin nguồn

Nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính cạnh tranh của thông tin nguồn được coi là nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện chức năng thông tấn nhà nước của TTXVN.

Là một trong những đơn vị thông tin nguồn, đảm nhiệm thông tin các lĩnh vực chính trị-xã hội trong nước, nhiệm kỳ qua, với vai trò lãnh đạo toàn diện, Đảng bộ Ban biên tập tin Trong nước (BTTTN) đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ công tác thông tin, đặc biệt là định hướng trong công tác chỉ đạo và xử lý thông tin, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trước những yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong công tác thông tin giai đoạn tới với những thách thức, cạnh tranh thông tin gay gắt, Ban BTTTN xác định, cần tiếp tục đổi mới cả về tư duy và phương thức thông tin, nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp, năng lực báo chí và khả năng tác nghiệp của phóng viên, tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng thông tấn nhà nước, đảm bảo thông tin thông tấn ngày càng đa dạng, phong phú, nhanh nhạy, tin cậy, đúng định hướng, tạo lan tỏa mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, qua thực tiễn công tác, Đảng bộ Ban nêu một số kiến nghị:

* Ngành cần quan tâm tạo điều kiện trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí nguồn nhân lực đảm bảo về số lượng và chất lượng nhằm thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ công tác thông tin ngày càng cao của các đơn vị thông tin nguồn.

* Công tác quản lý, chỉ đạo thông tin đối với các đơn vị thông tin nguồn, các CQTT trong nước cần đảm bảo sâu sát, kịp thời, toàn diện, thống nhất tránh nhiều tầng nấc trung gian. Cần có sự thống nhất trong công tác quản lý, chỉ đạo thông tin với công tác tiếp nhận, xử lý thông tin.

* Trên cơ sở nắm bắt tình hình từ công tác quản lý của các bộ, ngành Trung ương, từ thực tiễn địa phương, các đơn vị thông tin, các CQTT trong nước cần chủ động, đề xuất phối hợp trong tổ chức thông tin, chú ý những vấn đề thông tin mang tính khu vực, có sự phân công phân nhiệm cụ thể cho từng đơn vị.

* Mặc dù ngành có những khó khăn về tài chính nhưng cũng cần nghiên cứu, xem xét tới cơ chế đặc thù tài chính cho đơn vị thông tin nguồn, nơi có lực lượng lao động trực tiếp là phóng viên, biên tập viên thực hiện các sản phẩm thông tin chính thống của ngành, tạo động lực cho phóng viên phấn đấu, đầu tư nhiều hơn cho công tác thông tin.

Đ/c Nguyễn Quốc Sáng - Đảng bộ Ban biên tập tin Trong nước

 

2. Rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức của nhà báo trẻ

Đoàn Thanh niên TTXVN hiện có gần 1.000 đoàn viên thanh niên, chiếm hơn 1/3 tổng số cán bộ công nhân viên toàn ngành. Với nguồn nhân lực đó, đoàn viên, thanh niên đã góp một phần trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Tại các đơn vị thông tin, nhiều phóng viên trẻ đã được ban phụ trách tin cậy, giao cho những phần việc đòi hỏi chuyên môn, nghiệp vụ cao. Nhiều phóng viên, biên tập viên trẻ đã tổ chức khá tốt các chuyên đề thông tin, vững vàng "đứng" chuyên trang, chuyên mục... Một số phóng viên trẻ đã nêu cao tinh thần xung kích, có mặt ở những nơi "đầu sóng ngọn gió", bám sát địa bàn biên giới, hải đảo... để có những dòng tin, bức ảnh mang đậm hơi thở cuộc sống.

Hiện nay, bước vào xa lộ thông tin, đội ngũ những người làm báo trẻ cần phải luôn cố gắng nâng cao trình độ về mọi mặt. Trong đó, bản lĩnh chính trị của nhà báo là khâu then chốt, góp phần vào việc định hướng tư tưởng cho tác phẩm báo chí. Bởi, làm báo là một nghề không đơn giản, dễ dàng mà cần quyết tâm và nỗ lực trong rèn nghề, phải đào tạo, tự đào tạo lâu dài, bền bỉ và khắc nghiệt. Một tác phẩm báo chí ra đời đó phải là sản phẩm của sự kết tinh về nhận thức chính trị, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp và đạo đức nhà báo.

Người làm báo trẻ hôm nay chấp nhận cuộc đấu tranh không khoan nhượng với cái xấu, cái ác, những tiêu cực của đời sống xã hội; tham gia bảo vệ lẽ phải, vun trồng cái tốt đẹp, hướng tới cái "chân, thiện, mỹ". Trong đó, cuộc đấu tranh với chính mình cũng không kém phần khó khăn để nhà báo trẻ trụ vững trước những phức tạp, cám dỗ của đời sống xã hội thời cơ chế thị trường.

Đ/c Trần Tiến Duẩn - Bí thư Đoàn Thanh niên TTXVN

 

3. Bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện NQ 01- NQ/ĐU

Từ thực tiễn và kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam rút ra những bài học kinh nghiệm quý giá trong việc nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động của các CQTT địa phương.

Thứ nhất, cấp ủy cơ sở và các chi ủy trực thuộc luôn tuân thủ nghiêm túc sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên trực tiếp để triển khai đúng tinh thần các nghị quyết, chỉ thị; đồng thời tổ chức thực hiện nghị quyết một cách tích cực, sáng tạo, hiệu quả sát với tình hình thực tế của đơn vị.

Thứ hai, phải khẳng định vai trò lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện của Đảng, đặc biệt là trong công tác cán bộ; phải thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ; phải luôn đoàn kết, kiên quyết loại bỏ chủ nghĩa cá nhân, nêu cao tinh thần trách nhiệm.

Thứ ba, Đảng ủy và Ban Giám đốc luôn xác định đúng, rõ ràng công tác thông tin là nhiệm vụ chính trị trung tâm, trọng điểm của Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam. Vì vậy công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy các cấp phải ưu tiên số một cho nhiệm vụ này. Thứ tư, Đảng ủy, Ban GĐ Cơ quan thường xuyên quan tâm đi sâu sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của phóng viên, tạo quan hệ gắn bó với các địa phương nhằm tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho các CQTT hoạt động. Thứ năm, để phát triển công tác thông tin, đặc biệt là đối với những loại hình mới như truyền hình, cần tổ chức các hình thức sinh hoạt nghiệp vụ phù hợp, thu hút đông đảo PV tham gia. Đồng thời, các CQTT địa phương phải tăng cường tận dụng lợi thế của thông tin bằng truyền hình và ảnh để góp phần quảng bá cho TTXVN thông qua phản ánh sự kiện tại chỗ với sự hiện diện trực tiếp của phóng viên trên địa bàn.

Thứ sáu, cần xem xét kỹ lưỡng mô hình CQTT trọng điểm và xây dựng những quy định phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của đơn vị.

Đ/c Nguyễn Tiến Lễ - Đảng bộ Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam

 

4. Chú trọng chất lượng sinh hoạt Đảng

Việc tăng cường năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với các tổ chức cơ sở đảng. (...) Những năm qua, các cấp ủy Đảng thuộc Đảng bộ Cơ quan TTXVN khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã thực hiện nhiều chủ trương, biện pháp thiết thực nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ nhằm tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy "Để cho Đảng mạnh thì phải mở rộng dân chủ" và "để cho đảng viên bày tỏ ý kiến của mình". Thấm nhuần lời dạy đó, trong các buổi sinh hoạt, các cấp ủy thường gợi mở những nội dung trọng tâm, trọng điểm có liên quan sát sườn đến tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị; khuyến khích các đảng viên trao đổi, thảo luận thẳng thắn nhằm phát huy trí tuệ của toàn thể đảng viên và tạo sự thống nhất tập trung dân chủ trong Đảng. Hình thức quán triệt, học tập nghị quyết, triển khai nội dung sinh hoạt chuyên đề cũng được các cấp ủy đảng đổi mới theo hướng tránh dàn trải mà đi vào thực chất, tăng cường tính hiệu quả. Trước mỗi kỳ họp của Ban Chấp hành, Thường trực Đảng ủy chuẩn bị nội dung cơ bản dự kiến được trình bày trong cuộc họp để các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành (là bí thư của các chi bộ trực thuộc) thảo luận, làm rõ, bổ sung thêm những nội dung quan trọng cần phải quán triệt, triển khai kỹ hơn ở mỗi chi bộ ngoài những nội dung chung được triển khai trong toàn Đảng bộ. Từ đó, cấp ủy các chi bộ chọn một số nội dung trọng tâm gắn với nhiệm vụ chính trị cụ thể của đơn vị mình để triển khai cho đảng viên tập trung trao đổi, thảo luận. Vì vậy các buổi sinh hoạt của các chi bộ đã tạo được bầu không khí cởi mở, thắng thắn, chân tình, đoàn kết, thống nhất, bảo đảm sự lãnh đạo xuyên suốt của Đảng sát với nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị, phát huy dân chủ của đảng viên .

Đ/c Ngô Anh Văn - Đảng bộ Cơ quan TTXVN khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Theo Nội san Thông tấn, số 8/2015

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Tâm huyết và trách nhiệm (15/09/2015 11:36:52)

Đảng bộ TTXVN: Đại hội các tổ chức đảng trực thuộc - Nghiêm túc, đúng quy trình (04/08/2015 15:13:58)

Chuyến đi từ thiện đầy ý nghĩa (02/04/2015 15:20:09)

Thanh niên B2 với chiến dịch tình nguyện Xuân biên giới 2015 (02/04/2015 15:17:21)

Kỷ niệm 84 năm thành lập đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Thi đua "Hai xung kích, một trách nhiệm" (02/04/2015 15:13:33)

Kết nối yêu thương (13/02/2015 16:01:19)

Hội chợ gây Quỹ Nghĩa tình Đoàn viên lần thứ 2 (13/02/2015 15:57:56)

Sinh hoạt Đảng theo cụm: Thành công từ chủ trương đúng (13/02/2015 09:45:11)

Tập trung tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ lần thứ XXV (13/02/2015 09:38:21)

Tuổi trẻ B1: Gắn hoạt động Đoàn với phong trào thi đua sáng tạo (08/01/2015 09:49:37)