Thứ ba, ngày 28/05/2024

Tin trong ngành

Triển khai nhiệm vụ công tác Đảng 6 tháng cuối năm


(04/08/2017 11:25:43)


Toàn ngành tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ công tác thông tin, tăng cường công tác tổ chức, chỉ đạo, xử lý, đảm bảo thông tin nhanh nhạy, kịp thời, chuẩn xác, đúng định hướng về các sự kiện, vấn đề nổi bật trong nước và thế giới; cần thay đổi tư duy thông tin, chủ động thông tin khi xảy ra các sự kiện đột xuất, bất thường, nhằm khẳng định vai trò định hướng thông tin của TTXVN. Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc tại Hội nghị giao ban cấp ủy triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm diễn ra chiều 11/7.

Tổng giám đốc đề nghị, các đơn vị đảm bảo thông tin nhân các ngày kỷ niệm lớn của đất nước; thực hiện tốt thông tin trước, trong và sau Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV, năm APEC 2017; đẩy mạnh thông tin bình luận, phản hồi, làm rõ các vấn đề dư luận quan tâm, góp phần định hướng dư luận, đấu tranh với những luận điệu sai trái, thù địch; tổ chức tốt các tuyến thông tin chuyên đề về các vấn đề kinh tế - xã hội nổi bật với sự tham gia của phóng viên thường trú trong và ngoài nước; đổi mới về hình thức, nội dung thông tin đối ngoại. Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc đưa thông tin của TTXVN lên mạng xã hội, với sự tham gia tích cực của các tòa soạn, đoàn viên thanh niên.

Trong 6 tháng cuối năm 2017, Đảng ủy, Ban lãnh đạo cơ quan chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai Nghị định mới quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của TTXVN; Đề án sản phẩm báo chí đối ngoại quốc gia; Đề án thành lập CQTT khu vực ở ngoài nước, sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; thực hiện quy trình bổ nhiệm, kiện toàn lãnh đạo ngành; tăng cường công tác quản lý các CQTT trong nước, ngoài nước; đảm bảo tiến độ thực hiện các chương trình công tác đã đề ra trong năm 2017.

Về công tác xây dựng Đảng, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chi thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong toàn Đảng bộ; triển khai sâu rộng việc học tập, sinh hoạt chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Cùng với đó, Đảng ủy tập trung chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017 - 2020, hoàn thành trước 30/9/2017; chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội cựu chiến binh nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Tại Hội nghị, Đảng ủy đã thảo luận báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm. Trong đó, các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề được thực hiện đúng trình tự thủ tục quy định, đạt hiệu quả khá cao. Nhận thức của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp về công tác kiểm tra, giám sát có chuyển biến tích cực.

6 tháng đầu năm qua những con số
- Phát mạng dịch vụ hơn 12.000 tin, bài thuộc các lĩnh vực chính trị, xã hội trong nước; hơn 32.000 tin quốc tế; biên dịch và phát 21.400 tin, bài đối ngoại.

- Phát mạng dịch vụ hơn 58.700 ảnh. Gần 14.000 chủ đề ảnh được tích hợp tin - ảnh.

- 100% đảng bộ, chi bộ trực thuộc tổ chức sinh hoạt chuyên đề về Nghị quyết trung ương 5 khóa XII; chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

- Kết nạp 43 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 21 đảng viên dự bị.

- Kiểm tra, giám sát 7 tổ chức đảng. Toàn Đảng bộ không có đảng viên bị kỷ luật.

Theo Nội san thông tấn số 7/2017

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

"70 năm đền ơn đáp nghĩa" (02/08/2017 15:04:45)

Triển khai kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đối với TTXVN  (01/08/2017 09:35:15)

Anh là niềm tự hào của em và gia đình (31/07/2017 11:38:05)

Nhiều hoạt động tri ân (31/07/2017 09:26:02)

Sống mãi những dòng tin, tấm ảnh của các nhà báo liệt sỹ (31/07/2017 08:50:38)

Tăng cường phối hợp tuyên truyền, quảng bá toàn diện hình ảnh của tỉnh Quảng Ninh (13/07/2017 15:45:06)

Thông tấn xã Việt Nam và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2017 - 2022 (07/07/2017 10:00:55)

Cho phép TTXVN lập cơ quan thường trú khu vực ở New York và Brussels (07/07/2017 09:56:17)

TTXVN ký Thỏa thuận trao đổi thông tin với Hãng truyền thông Sputnik (30/06/2017 14:24:10)

Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2016: Uy tín, hiệu quả thông tin đối ngoại được nâng lên đáng kể  (01/06/2017 16:46:46)