Thứ ba, ngày 28/05/2024

Thông tin đồ họa

Đến năm 2050, cả nước hình thành 33 cảng hàng không quốc nội và quốc tế


(11/07/2023 15:41:40)

Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đặt mục tiêu đến năm 2030, phát triển hệ thống cảng hàng không của Việt Nam theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu vận tải, hội nhập quốc tế sâu rộng bảo vệ môi trường, tiết kiệm các nguồn tài nguyên bảo đảm quốc phòng, an ninh nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Thời kỳ 2021-2030, cả nước hình thành 30 cảng hàng không quốc nội và quốc tế tầm nhìn đến năm 2050, hình thành 33 cảng hàng không quốc nội và quốc tế.


CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Hà Nội: Phấn đấu đến năm 2025, kinh tế khu vực đô thị đóng góp 85% GRDP (11/07/2023 15:41:35)

Năm học 2023-2024, Hà Nội tăng mức trần học phí tiểu học và THPT công lập chất lượng cao (11/07/2023 15:41:29)

Hà Nội : Học phí các trường công lập năm học 2023-2024 cao nhất 300.000 đồng/tháng (11/07/2023 15:41:23)

Tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng từ 1/7/2023 (11/07/2023 15:41:18)

Từ 1/7/2023 đến 31/12/2023: Thực hiện giảm 2% thuế suất thuế GTGT (11/07/2023 15:41:12)

Từ 1/7/2023: Công chức, viên chức loại A3 hưởng lương như thế nào? (11/07/2023 15:41:06)

Từ 1/7/2023: Công chức, viên chức loại A1 hưởng lương như thế nào? (11/07/2023 15:40:53)

Từ 1/7/2023: Công chức, viên chức loại A0 hưởng lương như thế nào? (11/07/2023 15:40:44)

Từ 1/7/2023: Công chức, viên chức loại C hưởng lương như thế nào? (11/07/2023 15:40:39)

Từ 1/7/2023: Công chức, viên chức loại B hưởng lương như thế nào? (11/07/2023 15:40:33)