Thứ bảy, ngày 11/07/2020

Tin tức Đảng và Đoàn thể

Nghị quyết về nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác thông tin đối ngoại


(13/10/2016 09:32:23)

Ngày 15/9, Ban Thường vụ Đảng ủy TTXVN nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã ban hành Nghị quyết về nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác thông tin đối ngoại nhằm tạo chuyển biến căn bản về nhận thức và hành động, đổi mới mạnh mẽ tư duy chỉ đạo và phương thức tác nghiệp, nâng cao hơn nữa hiệu quả thông tin đối ngoại của TTXVN, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện hiện nay. Nội san Thông tấn xin giới thiệu toàn văn Nghị quyết này tới bạn đọc.

Thông tin đối ngoại là một bộ phận rất quan trọng trong công tác tư tưởng và tuyên truyền của Đảng. Những năm qua, công tác thông tin đối ngoại đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm và chỉ đạo sát sao. Lực lượng làm thông tin đối ngoại được tăng cường cả về lượng và chất. Thông tin chính thống, chính thức từ Việt Nam đến với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và công chúng nước ngoài đã phát triển nhanh chóng, đa dạng về nội dung, hình thức và phương thức truyền tải, góp phần quan trọng vào quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng, nâng cao vị thế và hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế. Đạt được kết quả đó, có sự đóng góp bền bỉ và hiệu quả của các cơ quan thông tin đối ngoại chủ lực của đất nước, trong đó có TTXVN.
Trước yêu cầu của nhiệm vụ tuyên truyền đối ngoại trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện và sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, Đảng ủy, Ban lãnh đạo TTXVN đã đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, tạo nên sự phát triển mạnh mẽ của thông tin đối ngoại trong những năm tới, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TTXVN lần thứ XXV (nhiệm kỳ 2015-2020) đã đề ra: “Xây dựng TTXVN thành tổ hợp truyền thông đa phương tiện mạnh nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin ngày càng cao và đa dạng của xã hội.
Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác thông tin đối ngoại, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ TTXVN lần thứ XXV, Ban Chấp hành Đảng bộ TTXVN ban hành Nghị quyết về “Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác thông tin đối ngoại” nhằm phát huy tiềm năng và những kết quả đã đạt được, tiếp tục thực hiện tốt vai trò của cơ quan thông tấn nhà nước trong công tác thông tin đối ngoại.
 
I- ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH
Ngay từ ngày thành lập 15/9/1945, TTXVN đã phát đi bản tin đối ngoại đầu tiên - Bản Tuyên ngôn Độc lập và Danh sách Chính phủ lâm thời của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) bằng tiếng Anh và tiếng Pháp. Trải qua hơn 70 năm đồng hành cùng đất nước, TTXVN đã không ngừng nỗ lực phát triển hệ thống các đơn vị làm thông tin đối ngoại, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ tuyên truyền đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Từ một đơn vị thực hiện công tác thông tin đối ngoại ngay từ khi thành lập, nay TTXVN đã có 9 đơn vị trực tiếp thực hiện công tác thông tin đối ngoại, gồm Ban biên tập tin Đối ngoại và nhiều đơn vị báo chí, xuất bản. Đồng thời, hệ thống 63 cơ quan thường trú trong nước và 30 cơ quan thường trú tại 28 quốc gia trên thế giới cũng thường xuyên tham gia tích cực vào lĩnh vực thông tin này. Thông tin đối ngoại của TTXVN được thể hiện dưới nhiều hình thức gồm tin văn bản, tin ảnh, tin truyền hình, thông tin đa phương tiện, phục vụ các phương tiện truyền thông trong nước và hơn 40 cơ quan báo chí, hãng thông tấn đối tác trên thế giới, đồng thời cung cấp trực tiếp tới công chúng trong nước và quốc tế.
1- Ưu điểm
Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy và Ban lãnh đạo cơ quan, thông tin đối ngoại của TTXVN, đặc biệt là thông tin trực tiếp bằng tiếng nước ngoài, đã có bước phát triển rõ rệt cả về nội dung và hình thức.
Hiện TTXVN thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại với 9 sản phẩm thông tin nguồn, 8 báo, tạp chí bằng nhiều ngữ với các loại hình thông tin điện tử, truyền hình, xuất bản… Số lượng tin nguồn tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha và tiếng Trung ngày càng tăng. Các tờ báo, tạp chí bằng tiếng nước ngoài như Việt Nam News (tiếng Anh), Le Courrier du Vietnam (tiếng Pháp), Vietnam Law & Legal Forum (tiếng Anh), Báo ảnh Việt Nam (10 thứ tiếng)... nỗ lực khắc phục khó khăn do suy giảm báo in, tiếp tục duy trì tốt hoạt động và tổ chức lại theo hướng phát triển phiên bản điện tử. Các chương trình truyền hình đối ngoại từng bước được chuyên nghiệp hóa. Với sự cải tiến về hình thức, nội dung, phương thức truyền tải thông tin, các sản phẩm thông tin bằng tiếng nước ngoài của TTXVN được hệ thống báo chí trong và ngoài nước sử dụng ngày càng rộng rãi.
2- Hạn chế
Trước yêu cầu nhiệm vụ công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới, thông tin đối ngoại của TTXVN còn những hạn chế cơ bản sau:
- Thông tin chưa phong phú, tính thời sự và sức thuyết phục chưa cao, chủ yếu mang tính phản ánh một chiều, chưa thực sự đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của đối tượng là người nước ngoài; còn ít thông tin dự báo, phân tích, đánh giá chuyên sâu.
- Thông tin chính luận (bình luận, phản hồi, phản bác, phản biện) đã được chú trọng nhưng chưa nhanh nhạy, kịp thời.
- Hiệu quả thông tin đối ngoại tuy đã được cải thiện nhưng chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu thực hiện chức năng thông tấn nhà nước.
- Việc triển khai các loại hình thông tin đồ họa, hình ảnh, âm thanh còn chậm, thiếu đồng bộ và chưa chuyên nghiệp trong khối thông tin đối ngoại.
3- Nguyên nhân
- Lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại đông nhưng chưa mạnh, thiếu những cây viết sắc sảo, hiệu đính viên giỏi.
- Tư duy và phương thức tác nghiệp trong công tác thông tin đối ngoại chậm đổi mới trước xu hướng chuyển đổi từ xuất bản in sang xuất bản điện tử.
- Hạ tầng kỹ thuật chưa đáp ứng yêu cầu chuyển tải thông tin nhanh chóng, kịp thời, thuận tiện đến công chúng.
- Việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm thông tin đối ngoại chưa được chú trọng đầu tư đúng mức.
- Sự phối hợp giữa các đơn vị làm thông tin đối ngoại thiếu chặt chẽ, chưa tạo được sức mạnh tổng hợp để phát huy vai trò của khối thông tin đối ngoại.
- Khối các tòa soạn chưa đủ nguồn lực ứng phó với khủng hoảng báo in trước yêu cầu xây dựng một số báo, tạp chí mang tầm quốc gia và khu vực.
 
II- ĐỊNH HƯỚNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI
1- Mục tiêu tổng quát
- Khẳng định mạnh mẽ vai trò chủ lực về thông tin đối ngoại của TTXVN trong hệ thống báo chí của Đảng và Nhà nước.
- Tạo bước chuyển biến căn bản về nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên, đặc biệt của đội ngũ những người làm công tác thông tin đối ngoại về vị trí, vai trò công tác thông tin đối ngoại của cơ quan thông tấn nhà nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện của đất nước.
- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy chỉ đạo, phương thức tác nghiệp và tổ chức sản xuất thông tin đối ngoại; phát huy sức sáng tạo của đội ngũ những người làm công tác thông tin đối ngoại; tăng cường sự gắn kết, phối hợp giữa các đơn vị trực tiếp và gián tiếp tham gia vào công tác thông tin đối ngoại; tạo ra những sản phẩm thông tin đối ngoại mạnh mang tầm quốc gia, phục vụ đắc lực sự nghiệp đổi mới và hội nhập của đất nước.
2- Nhiệm vụ cụ thể
* Đổi mới nội dung thông tin đối ngoại
- Tăng cường thông tin về đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quan điểm, lập trường của Việt Nam về các vấn đề quốc tế và khu vực; các vấn đề về chủ quyền quốc gia, dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền; phản bác những thông tin sai trái, xuyên tạc, chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN ở Việt Nam.
- Thông tin đa dạng về đất nước, con người, lịch sử, văn hóa, những giá trị cốt lõi của dân tộc Việt Nam, những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước, tiềm năng và hiệu quả trong hợp tác quốc tế giữa Việt Nam và các đối tác.
- Mở rộng nội dung tuyên truyền đối ngoại để gần gũi hơn với công chúng ở nước ngoài và người nước ngoài ở Việt Nam, chú trọng các nội dung thu hút công chúng trẻ.
- Tăng cường thông tin chuyên sâu về các lĩnh vực, chú trọng thông tin phân tích, bình luận về những vấn đề thu hút sự quan tâm của công chúng là người nước ngoài, tạo thuận lợi cho việc tiếp thị, trao đổi thông tin bằng các loại hình với các hãng thông tấn, cơ quan báo chí nước ngoài.
* Phát triển và nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin đối ngoại theo hướng đa phương tiện
- Nghiên cứu những xu hướng và sáng tạo mới về truyền thông và báo chí để có những sản phẩm thông tin đối ngoại đa phương tiện độc đáo, hiệu quả.
- Xem xét mở rộng bản tin nguồn bằng các ngôn ngữ khác nhằm tăng cường thông tin đối ngoại tới các địa bàn quan trọng trên thế giới.
- Nâng cao năng lực và hiệu quả thông tin đối ngoại của các ban biên tập, tòa soạn báo, nhà xuất bản trên các trang thông tin điện tử và các kênh thông tin đa phương tiện khác.
- Tạo lập kênh thông tin đối ngoại trên một số mạng truyền thông xã hội phổ biến.
* Xây dựng một số báo đối ngoại quốc gia:
- Báo Việt Nam News (nhật báo đối ngoại quốc gia): Phát huy thế mạnh của tờ báo tiếng Anh hằng ngày duy nhất, có lượng công chúng là người nước ngoài lớn nhất Việt Nam, tiếp tục phát triển các sản phẩm mới, sản phẩm sáng tạo, đáp ứng yêu cầu và cách thức tiếp cận thông tin của công chúng trên nhiều nền tảng công nghệ.
- Báo ảnh Việt Nam (báo ảnh đối ngoại quốc gia): Phát huy lợi thế riêng có của kênh thông tin bằng ảnh về đất nước, con người, nền kinh tế-xã hội và văn hóa Việt Nam. Tập trung nguồn lực phát triển mạnh báo ảnh đối ngoại điện tử bằng nhiều ngôn ngữ theo hướng hiện đại và đa phương tiện.
- Báo điện tử VietnamPlus (báo điện tử đối ngoại đa ngữ quốc gia): Xây dựng theo các tiêu chuẩn báo chí quốc tế hiện đại, chú trọng vào các nền tảng số như di động, truyền thông xã hội, mở rộng thông tin bằng loại hình video, truyền thông đa ngôn ngữ với khả năng địa phương hóa và các sản phẩm truyền thông sáng tạo.
* Phát huy vai trò của hệ thống cơ quan thường trú trong triển khai các nhiệm vụ thông tin đối ngoại
- Các cơ quan thường trú khu vực ở nước ngoài và cơ quan thường trú ngoài nước mở rộng các mối quan hệ để quảng bá thông tin đối ngoại của TTXVN tại khu vực và địa bàn; thúc đẩy hợp tác tuyên truyền về Việt Nam trên báo chí sở tại và thông qua các cơ quan đại diện Việt Nam đóng trên địa bàn.
- Các cơ quan thường trú trong nước tăng cường thông tin, đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, hình thành các dự án thông tin đối ngoại về địa phương theo phương thức truyền thông hiện đại và chính thống.
* Xây dựng cơ chế, chính sách về công tác thông tin đối ngoại
- Có cơ chế, chính sách nhằm khai thác hiệu quả các nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp đối với các chương trình, kế hoạch liên quan đến thông tin đối ngoại.
- Chủ động xây dựng cơ chế, kế hoạch về công tác thông tin đối ngoại của ngành khi Chính phủ chuyển đổi từ phương thức cấp phát kinh phí sang đặt hàng trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật, tiêu chí, tiêu chuẩn đối với từng loại hình thông tin đối ngoại.
 
III- GIẢI PHÁP
1- Nâng cao chất lượng thông tin
- Đổi mới nội dung và hình thức để thông tin đối ngoại phong phú, hấp dẫn hơn; tăng cường thông tin đối ngoại bằng các loại hình đa phương tiện, trên nền tảng công nghệ hiện đại.
- Xây dựng các chuyên mục, chuyên trang, tăng cường thông tin bình luận, phân tích sâu về các vấn đề nổi bật của Việt Nam và thế giới, tạo điểm nhấn thông tin đối ngoại của TTXVN.
- Đổi mới phương thức tác nghiệp, tổ chức lại quy trình sản xuất tại các đơn vị trực tiếp làm thông tin đối ngoại nhằm tăng cường sự phối hợp, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả công tác.
- Tổ chức các hình thức trao đổi, thảo luận để tăng tính tương tác với công chúng, nhất là công chúng ở nước ngoài.
2- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
- Tuyển dụng phóng viên, biên tập viên theo yêu cầu chuẩn hóa nghề nghiệp; xây dựng đội ngũ làm công tác thông tin đối ngoại có trình độ nghiệp vụ cao, bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi ngoại ngữ, kỹ năng làm báo chuyên nghiệp, hiện đại.
- Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng toàn diện phóng viên, biên tập viên trẻ, có năng lực và đội ngũ bình luận viên thông tin đối ngoại; xây dựng đội ngũ chuyên gia, hiệu đính viên giỏi.
- Có chính sách thu hút, đãi ngộ phóng viên, biên tập viên, hiệu đính viên giỏi ngoại ngữ, chuyên môn và những người làm công tác thông tin đối ngoại có nhiều đóng góp cho ngành.
3- Đảm bảo nền tảng kỹ thuật hiện đại, ứng dụng các phương thức truyền thông điện tử mới
- Áp dụng khoa học công nghệ để các sản phẩm thông tin đối ngoại có bước tăng trưởng nhanh và bền vững.
- Ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật và phương pháp làm báo hiện đại trong các khâu của quá trình tác nghiệp nhằm xuất bản các sản phẩm điện tử hỗ trợ các ấn phẩm truyền thống, góp phần nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại.
- Ứng dụng công nghệ tiên tiến, đầu tư đồng bộ về hạ tầng công nghệ, nhằm thực hiện tối ưu hóa những lợi thế so sánh trong quá trình sản xuất thông tin đa phương tiện.
- Triển khai có hiệu quả dự án “Nâng cấp hệ thống thiết bị tại các đơn vị thông tin đối ngoại của TTXVN”, trong đó tập trung đẩy mạnh phát triển các hệ thống thông tin điện tử trên mạng Internet.
4- Đầu tư cho quảng bá, đổi mới phương thức phát hành
- Tăng cường hợp tác với các cơ quan báo chí, truyền thông quốc tế, các đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, các tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ, các địa phương; phát huy hơn nữa vai trò của các cơ quan thường trú trong và ngoài nước để quảng bá các sản phẩm thông tin đối ngoại của TTXVN.
- Tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư quảng bá thương hiệu thông tin đối ngoại của TTXVN tại các sự kiện do ngành phối hợp tổ chức, hoặc có đại diện tham gia.
- Đổi mới phương thức và mở rộng khu vực phát hành báo chí đối ngoại tại các địa bàn trọng điểm, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.
5- Mở rộng trao đổi, hợp tác báo chí
- Tăng cường hợp tác với các đơn vị báo chí, xuất bản trong và ngoài nước, các tổ chức công nghệ - truyền thông quốc tế, để xây dựng các chương trình quảng bá hình ảnh Việt Nam.
- Tăng cường hiệu quả hoạt động hợp tác thông tin đối ngoại, mở rộng trao đổi bản quyền xuất bản phẩm với các cơ quan, tổ chức báo chí trong và ngoài nước.
- Thúc đẩy các hoạt động trao đổi nghiệp vụ, học tập kinh nghiệm làm báo hiện đại với các cơ quan, tổ chức báo chí có uy tín trong và ngoài nước.
- Khuyến khích, tạo điều kiện để các nhà báo đối ngoại của ngành tham gia các giải báo chí đối ngoại, các giải báo chí khu vực và quốc tế.
6- Về cơ chế, chính sách
- Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và ban hành các quy chế tạo cơ sở pháp lý cho việc quản lý và triển khai các hoạt động phát triển của thông tin đối ngoại.
- Có cơ chế khuyến khích phát triển các dịch vụ trong lĩnh vực thông tin đối ngoại để tạo nguồn thu.
 
IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Các tổ chức đảng trực thuộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết với các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp cụ thể.
- Các tổ chức đảng tại các đơn vị tham gia vào công tác thông tin đối ngoại định kỳ 6 tháng, một năm, sơ kết, báo cáo việc thực hiện Nghị quyết tại cuộc họp giao ban cấp ủy do Đảng ủy TTXVN tổ chức.
- Giao Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy TTXVN theo dõi, kiểm tra, định kỳ báo cáo việc triển khai, thực hiện Nghị quyết trước Ban Thường vụ Đảng ủy.
Nghị quyết này được phổ biến đến các đảng bộ, chi bộ thuộc Đảng bộ TTXVN và các đảng viên là phóng viên TTXVN thường trú tại các địa bàn ngoài nước để thực hiện./.
 
    T/M BAN CHẤP HÀNH
BÍ THƯ
Nguyễn Đức Lợi
 

Theo Nội san Thông tấn, số 9/2016

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Nghị quyết Đại hội Đảng và hành động của tuổi trẻ (14/06/2016 14:01:39)

Công đoàn TTXVN: Thu hút qua từng hoạt động cụ thể (11/05/2016 15:07:51)

Hội chợ gây Quỹ nghĩa tình đoàn viên năm 2015: Tinh thần thanh niên đoàn kết (25/02/2016 16:20:19)

Tổng hợp tin tức Đảng và đoàn thể theo Nội san Thông tấn số 8/2015 (16/09/2015 10:10:44)

Tâm huyết và trách nhiệm (15/09/2015 11:36:52)

Đảng bộ TTXVN: Đại hội các tổ chức đảng trực thuộc - Nghiêm túc, đúng quy trình (04/08/2015 15:13:58)

Chuyến đi từ thiện đầy ý nghĩa (02/04/2015 15:20:09)

Thanh niên B2 với chiến dịch tình nguyện Xuân biên giới 2015 (02/04/2015 15:17:21)

Kỷ niệm 84 năm thành lập đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Thi đua "Hai xung kích, một trách nhiệm" (02/04/2015 15:13:33)

Kết nối yêu thương (13/02/2015 16:01:19)