Thứ bảy, ngày 18/09/2021

Tin tức Đảng và Đoàn thể

Triển khai Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)


(04/08/2017 11:26:20)


Sáng 26/7, Đảng ủy TTXVN tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) tại ba điểm cầu: Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoài Dương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc, đề nghị các cấp ủy cơ sở bám sát các mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nêu trong Nghị quyết; nghiên cứu, trao đổi và thảo luận, nắm vững những tư tưởng chủ đạo của Nghị quyết để triển khai thực hiện hiệu quả. Trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII), Ban Thường vụ Đảng ủy đề nghị các cấp ủy trực thuộc xây dựng Chương trình hành động phù hợp. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị có kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết, thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm...

Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) ban hành ba Nghị quyết, gồm: Nghị quyết về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết về “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước” và Nghị quyết về “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. 

PGS. TS. Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, đã giới thiệu những điểm mới, những nội dung quan trọng, cốt lõi của ba Nghị quyết và gợi mở một số nội dung các cơ quan báo chí cần tập trung tuyên truyền, đưa các nghị quyết đi vào cuộc sống, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội của đất nước.

Theo Nội san thông tấn số 7/2017

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Triển khai nhiệm vụ công tác Đảng 6 tháng cuối năm (04/08/2017 11:25:43)

Triển khai kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đối với TTXVN  (01/08/2017 09:35:15)

Vai trò đảng viên - Sức mạnh chi bộ (08/05/2017 10:07:37)

Phát huy mạnh mẽ vai trò công đoàn trong các hoạt động của ngành (12/04/2017 15:40:55)

Thành công từ chủ trương đúng (01/03/2017 17:09:11)

Bà Merle Ratner và bức thư gửi những người cộng sản Việt Nam (20/01/2017 17:46:11)

Đảng ủy TTXVN triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017: Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng thông tin (20/01/2017 17:37:28)

Thông báo Tuyển chọn tác phẩm tham gia Giải báo chí TTXVN năm 2016 (đợt 2) (28/12/2016 16:49:39)

Vui tết Trung thu với trẻ em khó khăn (13/10/2016 09:40:28)

Nghị quyết về nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác thông tin đối ngoại (13/10/2016 09:32:23)