Thứ bảy, ngày 31/10/2020

Mở cửa thư viện

Bộ sách ảnh về Chủ tịch nước Trương Tấn Sang


(01/09/2017 16:28:55)


Nhà xuất bản Thông tấn vừa ra mắt bạn đọc bộ sách ảnh về các hoạt động của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (nhiệm kỳ 2011 - 2016). Bộ sách ảnh gồm ba cuốn: “Một số hình ảnh về hoạt động của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “Một số hình ảnh về hoạt động đối ngoại của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại Việt Nam”, “Một số hình ảnh về hoạt động đối ngoại của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại nước ngoài”.
 
Bộ sách như một “ký sự bằng ảnh” tập hợp hơn 1.000 bức ảnh đẹp của nhà báo Nguyễn Khang, phóng viên chuyên trách của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Với lời dẫn ngắn gọn, súc tích, chú thích chi tiết, sắp xếp khoa học, bộ sách ảnh mang đến cho công chúng nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau và chạm tới chiều sâu tâm hồn bằng ngôn ngữ hình ảnh.
 


Trên cương vị người đứng đầu Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các bộ, ngành, địa phương và cử tri cả nước, thực hiện đầy đủ và có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các Nghị quyết của Quốc hội.
 
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thường xuyên đi công tác địa phương để tìm hiểu tình hình thực tiễn, nắm bắt những vấn đề lớn, hệ trọng của đất nước, những vấn đề quốc kế dân sinh, những vấn đề bức xúc được dư luận xã hội quan tâm... Qua đó, đề xuất nhiều ý kiến đóng góp cụ thể, kịp thời với Đảng, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương trong việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện đường lối, cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện, góp phần tích cực vào nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước.
 
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng rất gần gũi với nhân dân, góp phần phát huy truyền thống yêu nước, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.
 

Trên lĩnh vực đối ngoại, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã triển khai tích cực và có hiệu quả hoạt động ngoại giao song phương, ngoại giao đa phương, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, ngoại giao nhân dân, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Mỗi bức ảnh đều toát lên sự trọng thị, tình cảm ấm áp mà lãnh đạo các quốc gia và nhân dân thế giới dành cho Việt Nam.
 
Bộ sách xuất bản song ngữ Việt – Anh, dày hơn 900 trang, in 4 màu trên giấy chất lượng cao.
 

Theo Nội san thông tấn số 8/2017