Thứ sáu, ngày 24/05/2024

Trao đổi - Thảo luận

Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2014


(07/01/2015 15:46:04)

 

Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2014 do Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban chỉ đạo Công tác Thông tin Đối ngoại tổ chức trên quy mô cả nước đã chính thức được công bố trong buổi họp báo ngày 8/12/2014, tại Trung tâm Thông tấn quốc gia Hà Nội. Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần đầu tiên tại Việt Nam được tiến hành nhằm ghi nhận và tôn vinh những tác giả và tác phẩm báo chí xuất sắc trong lĩnh vực này.

Giải dành cho 4 thể loại báo chí, gồm: Báo in, phát thanh, truyền hình và báo điện tử; bằng tiếng Việt và các thứ tiếng nước ngoài, phục vụ đối tượng là người nước ngoài hoặc người Việt Nam ở nước ngoài, do các cơ quan báo chí của Nhà nước Việt Nam (hoặc các cơ quan báo chí nước ngoài) in ấn, đăng tải, phát hành, từ ngày 01/01/2014 đến hết ngày 31/12/2014.

Trong những năm vừa qua, công tác thông tin đối ngoại đã có những bước phát triển đáng ghi nhận. Nhận thức về tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại ngày càng được nâng cao; các hoạt động thông tin đối ngoại đã được tổ chức bài bản, đi vào thực chất hơn; nội dung thông tin đã phong phú và kịp thời hơn; phương thức hoạt động đã có sự đổi mới, linh hoạt hơn; các lực lượng tham gia công tác thông tin đối ngoại được tăng cường, đông đảo và đa dạng hơn; đối tượng, địa bàn hoạt động ngày càng được mở rộng; hiệu quả đấu tranh phản bác thông tin, luận điệu sai trái của các thế lực cơ hội, thù địch được nâng cao một bước. Các hoạt động thông tin đối ngoại đã góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị-xã hội; củng cố và mở rộng quan hệ của Việt Nam với các nước và tổ chức quốc tế, thúc đẩy hội nhập quốc tế; thúc đẩy hợp tác kinh tế, thu hút đầu tư và du lịch nước ngoài; tăng cường gắn kết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Việc tổ chức "Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2014" cũng nhằm khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác thông tin đối ngoại; đồng thời tạo động lực cho các phóng viên, cơ quan báo chí tích cực tham gia tuyên truyền đối ngoại; tăng cường sự kết nối, phối hợp giữa các đơn vị báo chí đối ngoại; giữa thông tin đối ngoại với thông tin đối nội; giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm tăng cường hiệu quả trong việc thực hiện các nhiệm tuyên truyền đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Giải thưởng (theo cơ cấu Nhất-Nhì-Ba-Khuyến khích) sẽ được công bố vào ngày 2/5/2015 và được trao thưởng đúng vào ngày kỷ niệm sinh nhật Bác 19/5/2015.

Trên cơ sở kết quả của giải năm 2014, Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại dự kiến sẽ tiếp tục tổ chức giải thưởng này theo định kỳ hằng năm và mở rộng sang các lĩnh vực khác liên quan đến hoạt động thông tin, tuyên truyền đối ngoại như: các chương trình, sự kiện, xuất bản phẩm...

Ban Tổ chức Giải thưởng hàng năm do Ban Tuyên giáo Trung ương quyết định thành lập, các cơ quan thông tấn, báo chí đối ngoại chủ lực của Việt Nam sẽ thay phiên là cơ quan thường trực của Giải thưởng này.

TTXVN là cơ quan có sáng kiến tổ chức giải thưởng quan trọng này đã được chọn làm Cơ quan thường trực Giải thưởng năm 2014.
 
Một số thông tin về Giải thưởng

* Tiêu chí xét trao giải

Tác phẩm báo chí được xét trao "Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại" năm 2014 là những tác phẩm bằng tiếng Việt, tiếng nước ngoài, dành cho công chúng là người nước ngoài hoặc người Việt Nam ở nước ngoài, được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng do cơ quan Nhà nước Việt Nam có thẩm quyền cấp phép hoặc trên báo chí nước ngoài, trong thời gian quy định từ ngày 01/01/2014 đến hết ngày 31/12/2014.

Loại hình báo chí xét trao giải thưởng bao gồm: báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử.

Cụ thể như sau:

Báo in: Mỗi tác phẩm là một tin hoặc một loạt tin (không quá 05 tin), một bài hoặc một loạt bài (không quá 05 kỳ) của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài và thực hiện bằng cùng một thể loại báo chí. Không xét loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng báo khác nhau.

Phát thanh: Mỗi tác phẩm phải là một hoặc một loạt tin (không quá 05 tin); một hoặc một loạt phóng sự (không quá 05 kỳ) về cùng một sự kiện, chủ đề phát một kỳ hoặc nhiều kỳ. Tác phẩm phải thể hiện được đặc trưng của báo phát thanh là âm thanh rõ ràng, tiếng nói nhân vật, tiếng động, âm nhạc bảo đảm chất lượng, hấp dẫn.

Truyền hình: Thể hiện được đặc trưng của báo hình là hình ảnh động. Kỹ thuật hình ảnh phải đạt yêu cầu chất lượng.

Báo điện tử: Phải là tác phẩm sáng tạo lần đầu, thực hiện riêng cho báo điện tử; không xét những tác phẩm lấy từ báo in; thể hiện được đặc trưng của báo điện tử, bao gồm cả các sản phẩm đa phương tiện.

Mỗi tác phẩm là một tin hoặc một loạt tin (không quá 05 tin), một bài hoặc một loạt bài (không quá 05 kỳ) dưới hình thức thông tin văn bản, âm thanh, hình ảnh hoặc đa phương tiện, của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài và thực hiện bằng cùng một thể loại báo chí. Không xét loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng tải khác nhau.

 

* Quy định về tác giả:

Tác giả: là cá nhân hoặc nhóm tác giả, tập thể tác giả (mỗi tác phẩm không quá 3 tác giả).

Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả chỉ được chọn tối đa 5 tác phẩm tham dự Giải phù hợp với yêu cầu và điều kiện đã nêu.

 

* Cơ cấu Giải thưởng:

Cơ cấu Giải thưởng hàng năm được trao cho tác phẩm báo chí đối ngoại thuộc 04 loại hình báo chí (Báo in, Phát thanh, Truyền hình, Báo điện tử). Với mỗi loại hình, Ban tổ chức sẽ trao: Giải Nhất, giải Nhì, giải Ba và giải Khuyến khích.

 
* Quy trình xét, công bố và trao thưởng:

Gồm 04 bước:

- Xét chọn sơ khảo

Các tác phẩm báo chí đối ngoại đã đăng tải gửi tham dự Giải sẽ được Ban Sơ khảo xem xét, đánh giá, để chọn ra tác phẩm báo chí đáp ứng các tiêu chí xét trao giải để đưa vào vòng chung khảo.

- Xét chọn chung khảo

Ban Chung khảo, dựa trên kết quả của Ban Sơ khảo, sẽ tiến hành đánh giá, thẩm định, lựa chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất trình Ban tổ chức giải thưởng để quyết định trao giải. Việc lựa chọn tác phẩm xuất sắc để trao thưởng không nhất thiết phải xét đủ số lượng giải thưởng của mỗi loại hình báo chí.

- Công bố giải thưởng

Ban tổ chức Giải thưởng sẽ công bố "Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại" năm 2014 vào ngày 02/5/2015.

- Tổ chức Lễ trao giải

Lễ trao "Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại" năm 2014 sẽ được tổ chức vào ngày 19/5/2015.

Theo Nội san Thông tấn, số 12/2014

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Quét sạch "tin nhái" (07/01/2015 11:20:51)

Lời khuyên cho phóng viên trong bảo mật thông tin (04/12/2014 11:52:38)

Nâng cao hiệu quả thông tin thông tấn tại Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ (04/12/2014 10:28:36)

Thông tin cho đồng bào "ưng cái bụng, sáng cái lòng" (04/12/2014 10:21:13)

Làm tin hình về biểu tình ở Hong Kong - sự phối hợp mang lại thành công (04/12/2014 09:56:08)

Một năm làm quen với nghề, với ngành (04/12/2014 09:51:25)

Nâng cao hiệu quả xuất bản, phát hành Báo ảnh Dân tộc và Miền núi (31/10/2014 16:04:10)

Hội thảo thông tin tuyên truyền về biển đảo bằng tiếng nước ngoài (31/10/2014 15:58:38)

Thành phố Hồ Chí Minh và TTTXVN tăng cường hợp tác thông tin (31/10/2014 15:37:18)

"XÃằy" háỨầp dáỨền hẳắn là "káỪẶ xáỨầu" (31/10/2014 10:54:57)