Thứ ba, ngày 28/05/2024

Tin trong ngành

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TTXVN nhiệm kỳ 2015 - 2020: Đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ đảng


(03/10/2017 09:13:32)

Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017 - 2020 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng với nội dung tổng kết, đánh giá việc thực hiện nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 và bầu ban chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ mới.

Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Nguyễn Đức Lợi phát biểu tại Đại hội chi bộ Báo ảnh Dân tộc và Miền núi nhiệm kỳ 2017 - 2020, tháng 8/2017


Ngay từ đầu tháng 5/2017, Đảng ủy TTXVN đã ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức Đại hội chi bộ, nêu rõ yêu cầu, quy trình chuẩn bị và các bước tiến hành Đại hội. Đối với các chi bộ trực thuộc Đảng bộ TTXVN, trước khi tiến hành Đại hội, Ban Thường vụ Đảng ủy đều tổ chức họp, duyệt hồ sơ Đại hội chi bộ, góp ý về dự thảo báo cáo chính trị, đề án nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2017 - 2020, kế hoạch và chương trình Đại hội; phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ hoặc Ban Chấp hành Đảng bộ phụ trách chi bộ dự và chỉ đạo Đại hội, đảm bảo thực hiện theo đúng quy trình và quy định. 

Tính đến ngày 25/9/2017, 5/5 chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận, 41/41 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và 18/22 chi bộ trực thuộc Đảng bộ TTXVN đã hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020. Nhìn chung, các chi bộ thực hiện đầy đủ, nghiêm túc nội dung Đại hội. Quy trình tổ chức thực hiện đúng hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, quy chế bầu cử trong Đảng và hướng dẫn của Đảng ủy TTXVN. 

Đại hội chi bộ cụm CQTT đồng bằng sông Hồng nhiệm kỳ 2017 - 2020
 
Kết quả đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở:
- Số chi bộ bầu đủ chi ủy, bí thư, phó bí thư: 46/46
- Tổng số chi ủy viên bầu được: 114
- Số chi ủy viên tái cử: 61/114
- Số bí thư tái cử: 26/46
- Số chi bộ nhất thể hóa: 45/46
- Tỷ lệ nữ tham gia chi ủy: 31/114
- Số chi bộ bầu chi ủy có số dư: 23/46
- Số chi bộ bầu bí thư, phó bí thư: 26/46

Báo cáo chính trị tại các Đại hội đã nghiêm túc đánh giá kết quả đạt được trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng nhiệm kỳ 2015 - 2017, đồng thời nêu rõ những hạn chế và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan. Việc xây dựng phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2020, các chi bộ đã bám sát yêu cầu thực hiện các nghị quyết Trung ương, nghị quyết của Đảng ủy khối, đặc biệt là nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 của cấp trên trực tiếp, nêu rõ những định hướng và các giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới. 

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, chi bộ các đơn vị thông tin nguồn, các tòa soạn báo, xác định rõ vai trò lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác thông tin, đặc biệt là tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phương thức tổ chức thông tin, bên cạnh loại hình thông tin truyền thống, tập trung phát triển mạnh các sản phẩm thông tin đa phương tiện; cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin cũng như hiệu quả kinh tế báo chí, mở rộng hình thức trao đổi, hợp tác, nhằm phổ biến sản phẩm thông tin, tạo sự lan tỏa thông tin nguồn… 

Chi bộ khối các tòa soạn giữ vững sự ổn định và phát triển sau thực hiện tái cơ cấu sản phẩm thông tin, tiếp tục đổi mới phương thức tác nghiệp của phóng viên, chú trọng các bài viết mang tính chuyên sâu, phản hồi, phản biện. Chi bộ khối các đơn vị thông tin đa phương tiện hướng tới mở rộng sản phẩm thông tin, thực hiện tốt kiểm soát thông tin trên mạng xã hội…

Các chi bộ CQTT trong nước đều khẳng định cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 01 của Đảng ủy TTXVN khóa XXIV về “Nâng cao vai trò, vị thế và hiệu quả hoạt động của hệ thống CQTT”, khẳng định vai trò thông tin chính thống tại địa phương nơi thường trú. Các chi bộ CQTT đã đề ra các giải pháp cụ thể trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin đa phương tiện trên địa bàn, phối hợp thực hiện các tuyến thông tin, chủ đề thông tin mang tính khu vực, liên vùng, thông tin đúng định hướng các vấn đề “nóng”, dư luận xã hội quan tâm.
Biểu quyết tại đại hội chi bộ báo Le Courrier du Vietnam nhiệm kỳ 2017 - 2020

Các chi bộ khối chức năng đề ra nhiều giải pháp cụ thể nhằm tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động, sáng tạo trong công tác tham mưu, giúp việc Đảng ủy, Ban lãnh đạo cơ quan trong các lĩnh vực, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành.

Về công tác xây dựng Đảng, các chi bộ tập trung đánh giá kết quả thực hiện công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát, công tác đoàn thể, xây dựng cơ quan, đơn vị. Các chi bộ xác định tập trung nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường quản lý đảng viên, phóng viên, biên tập viên; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; duy trì sinh hoạt đảng đều kỳ, nội dung sinh hoạt thiết thực, đổi mới sinh hoạt chuyên đề. Trong phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2020, nhiều chi bộ xác định xây dựng nghị quyết chuyên đề gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, bám sát định hướng của Đảng ủy TTXVN.
 
Kết quả đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ TTXVN:
- Số chi bộ bầu đủ chi ủy, bí thư, phó bí thư: 18/18
- Tổng số chi ủy viên bầu được: 59
- Số chi ủy viên tái cử: 44/59
- Số bí thư tái cử: 12/18
- Số chi bộ nhất thể hóa: 18/18
- Tỷ lệ nữ tham gia chi ủy: 25/59
- Số chi bộ bầu chi ủy có số dư: 5/18
- Số chi bộ bầu bí thư, phó bí thư: 5/18
- Số chi bộ bầu chi ủy 3 người: 9/18
- Số chi bộ bầu chi ủy 5 người trở lên: 4/18

Công tác nhân sự của các chi bộ được chuẩn bị nghiêm túc, đúng quy trình, đảm bảo tiêu chuẩn cấp ủy, có sự thống nhất giữa cấp ủy với lãnh đạo đơn vị và ý kiến của cấp ủy cấp trên trực tiếp. Các chi bộ đều thực hiện chủ trương nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ là thủ trưởng, lãnh đạo đơn vị nên có sự thống nhất, đồng thuận cao. Thực hiện đúng nguyên tắc, thể lệ bầu cử theo Quy chế bầu cử trong Đảng; thực hiện bầu chi ủy, bí thư, phó bí thư trực tiếp tại Đại hội. Các chi bộ đều bầu đủ số lượng cấp ủy, không có tình trạng bầu thiếu, bầu lại.

Theo Nội san thông tấn số 9/2017

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Hội nghị nâng cao chất lượng Báo ảnh Dân tộc và Miền núi nhận được nhiều ý kiến đóng góp thiết thực (22/09/2017 15:31:30)

Kỷ niệm 72 năm ngày thành lập TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2017): Tưng bừng Hội diễn văn nghệ năm 2017 (19/09/2017 18:58:37)

Sẽ thành lập Chi hội hữu nghị Việt - Lào TTXVN (05/09/2017 10:43:47)

Tập huấn kỹ năng làm báo chí dữ liệu (05/09/2017 10:39:20)

Đi thực tế và giao lưu tại tỉnh Bắc Giang (05/09/2017 10:31:08)

Trao Giải Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội năm 2017 (05/09/2017 10:19:42)

Bộ sách ảnh về Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (01/09/2017 16:28:55)

Liên hoan Truyền hình thông tấn lần thứ nhất (01/09/2017 11:34:20)

Vì một Vnews phát triển (01/09/2017 10:13:57)

Một thập kỷ tôn vinh những tình yêu Hà Nội (01/09/2017 09:47:30)