Thứ tư, ngày 01/02/2023

Công tác thông tin

Đại hội LCH nhà báo TTXVN lần thứ VI, nhiệm kỳ 2010-2015:

Vì mục tiêu xây dựng TTXVN trở thành tập đoàn truyền thông quốc gia mạnh


(12/05/2010 11:42:56)

Tháng 5 này Liên Chi hội TTXVN tổ chức đại hội nhiệm kỳ lần thứ VI, chuẩn bị cho giai đoạn phát triển 2010- 2015. Nội dung hoạt động chính của LCH thời gian tới thể hiện qua tên gọi của Báo cáo chính trị là: "Vì mục tiêu xây dựng TTXVN trở thành tập đoàn truyền thông quốc gia mạnh".

Liên Chi hội (LCH) TTXVN tổ chức Đại hội nhiệm kỳ đúng vào lúc báo giới cả nước tưng bừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Hội nhà báo VN (21/4/1950- 21/4/2010), tổ chức các hoạt động hướng tới Đại hội đại biểu HNB VN nhiệm kỳ 2010-2015, dự kiến tổ chức trong các ngày 10-12/8 tới.

Hai tháng qua, 20 chi hội thuộc các đơn vị thông tin của TTXVN lần lượt tổ chức đại hội nhiệm kỳ, tổng kết công tác của chi hội, thảo luận và đóng góp ý kiến vào Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2005 - 2010 và phương hướng công tác nhiệm kỳ 2010- 2015 của LCH TTXVN, Báo cáo chính trị của HNB VN và dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ trình Đại hội IX HNB VN. Các hội viên với tinh thần trách nhiệm cao đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, thể hiện quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 1441 CT/TTg về việc nâng cao vị trí của TTXVN trong tình hình mới.

Các hội viên cho rằng 5 năm qua, LCH đã có nhiều nỗ lực và đạt được những thành tích nhất định trong mục tiêu "Vì một Thông tấn xã năng động, nhanh nhạy và đi tiên phong trên mặt trận thông tin" do Đại hội lần thứ 5 đề ra.

Báo cáo chính trị trình đại hội VI của LCH chỉ rõ: Trải qua 5 năm hoạt động, nhiều nội dung công việc đã được thực hiện, và cùng với sự phát triển mạnh mẽ của ngành, trong thời gian đó đã có nhiều nội dung công việc mới được bổ sung, các hội viên LCH đã nhanh chóng tiếp cận và tổ chức thực hiện thắng lợi, góp phần thực hiện mục tiêu công tác của Đảng ủy, của ngành là "Tạo bước đột phá, tiếp tục nâng cao chất lượng thông tin, hiệu quả công tác của TTXVN" và gần đây là thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao vai trò của TTXVN trong tình hình mới.

LCH đã lấy nhiệm vụ chính trị, công tác nghiệp vụ của đơn vị làm nội dung chính trong các hoạt động, góp phần thiết thực thúc đẩy công tác thông tin của ngành, hướng tới mục tiêu và kết quả cuối cùng là nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính cạnh tranh của thông tin TTXVN. Kết quả cụ thể là TTXVN luôn thông tin chính xác, đầy đủ các sự kiện trong nước và quốc tế, phục vụ đối nội và đối ngoại, chất lượng, hiệu quả thông tin ngày càng được nâng cao. TTXVN có đóng góp quan trọng trong việc cung cấp thông tin tham khảo phục vụ lãnh đạo và nghiên cứu, thông tin đấu tranh chống các quan điểm thù địch, phản động.

LCH hàng năm tổ chức tốt các Giải báo chí TXVN, Giải báo chí Trẻ, tham gia Giải báo chí Quốc gia, nhiều giải báo chí của các bộ, ngành, đoạt nhiều giải cao, mang lại uy tín cho cơ quan.

Công tác hội được đẩy mạnh theo tinh thần Chỉ thị 37 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tiếp tục nâng cao vai trò chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới"; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho các nhà báo, thực hiện nghiêm túc những Quy định về đạo đức người làm báo; phát huy vai trò, trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của nhà báo v.v. Các Chi hội phối hợp với các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn Thanh niên tại đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc các bước của Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" bằng những việc làm cụ thể theo hướng tiết kiệm, chống tham nhũng, học tập phong thái làm báo của Hồ Chủ Tịch.

Hàng năm, vào dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, LCH tổ chức đoàn nhà báo, hội viên các chi hội tham gia cuộc giao lưu nghiệp vụ với Hội nhà báo ở nhiều địa phương. LCH cũng tích cực tham gia các hoạt động của Hội nhà báo Việt Nam.

Các chi hội đều nhất trí với đánh giá chung cho rằng tuy đạt nhiều thành tích trong công tác nghiệp vụ, nhưng hoạt động của LCH còn một số hạn chế, chưa có nhiều hoạt động đặc thù, gần như mọi hoạt động đều hòa đồng vào hoạt động hành chính, chuyên môn của ngành, kể cả hoạt động của tổ chức Đảng. Tất cả những điều đó cần được khắc phục trong thời gian tới.

Về phương hướng công tác nhiệm kỳ mới, LCH nhấn mạnh, các chi hội, hội viên cần bám sát các nhiệm vụ chính trị, chương trình công tác của Đảng uỷ, Ban lãnh đạo cơ quan, cũng như chương trình công tác của Trung ương Hội nhà báo Việt Nam để tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao vai trò của một tổ chức chính trị, xã hội và nghề nghiệp, trong đó nhiệm vụ nòng cốt là tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin của một cơ quan thông tấn nhà nước đi đôi với việc xây dựng một Liên Chi hội nhà báo thực sự trong sạch, vững mạnh, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

LCH tích cực phối hợp cùng các đơn vị công tác trong toàn ngành, động viên toàn thể hội viên không ngừng phấn đấu, phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, tiếp tục "Tạo bước đột phá, nâng cao chất lượng thông tin, hiệu quả công tác", đồng thời tiếp tục thực hiện mục tiêu "Vì một Thông tấn xã năng động, nhanh nhạy và đi tiên phong trên mặt trận thông tin", nâng cao vai trò của TTXVN trong tình hình mới, xây dựng TTXVN thành một tập đoàn truyền thông quốc gia mạnh của Đảng và Nhà nước, vươn mạnh tầm ra khu vực và trên thế giới.

Các chi hội tiếp tục triển khai sinh hoạt nghiệp vụ thường xuyên, định kỳ tại đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả thực sự của thông tin, các ấn phẩm TTXVN. Đặc biệt năm 2010, TTXVN phát kênh Truyền hình Thông tấn, đòi hỏi các chi hội coi đây là nhiệm vụ chung, cùng nhau góp sức bảo đảm tốt kế hoạch, nội dung chương trình và chất lượng của kênh Truyền hình Thông tấn.

Khuyến khích các chi hội có những hình thức đào tạo tại chỗ, tự đào tạo để xây dựng một đội ngũ phóng viên, biên tập viên vững về chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ.

Về công tác Hội, các chi hội tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành TƯ Đảng (Khóa X) về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trong thời kỳ mới, Chỉ thị 37 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tiếp tục nâng cao vai trò chất lượng hoạt động của HNB Việt Nam trong thời kỳ mới"; Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thực hiện nghiêm túc những Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam; các bước của Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với việc thực hiện các quy định về đạo đức, vai trò, trách nhiệm và nghĩa vụ công dân của nhà báo; đồng thời chủ động bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên.

Đại hội đại biểu LCH lần thứ VI sẽ bầu ra Ban chấp hành mới để lãnh đạo trên 600 hội viên là các cán bộ, phóng viên, biên tập viên của một cơ quan thông tấn nhà nước. Đây là thời điểm chuyển giao thế hệ, các Chi hội và toàn thể hội viên cần thể hiện vai trò tiên phong, tăng cường đoàn kết phấn đấu, tạo phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn ngành, vì chất lượng và hiệu quả, khả năng cạnh tranh cao trong công tác thông tin của TTXVN, góp phần thiết thực trong sự nghiệp đổi mới báo chí, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Trước mắt trong năm 2010, lập thành tích xuất sắc chào mừng những ngày lễ trọng đại của đất nước; chào mừng Đại hội lần thứ IX Hội nhà báo Việt Nam, chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, 60 năm Ngày thành lập Hội nhà báo Việt nam và 65 năm ngày thành lập TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2010).

 

Trang Ly
Theo Nội san Thông tấn, số 4/2010

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Cả 4 thể loại đều có giải A (08/04/2010 10:44:03)

BCH Liên chi hội nhà báo họp hội nghị mở rộng (08/04/2010 10:40:56)

Bức tranh Xuân khắp mọi vùng miền (09/02/2010 08:49:43)

PHÁT ĐỘNG GIẢI BIẾM HỌA BÁO CHÍ VIỆT NAM LẦN 2- CÚP RỒNG TRE (27/11/2009 10:19:56)

TRAO GIẢI CUỘC THI ẢNH "VIỆT NAM - ĐẤT NƯỚC - CON NGƯỜI" (27/11/2009 10:17:32)

Phát động cuộc thi viết "Người Việt yêu hàng Việt" (15/10/2009 16:40:54)

Báo Thể thao&Văn hoá: "Trao giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội lần thứ hai" (05/10/2009 11:03:04)

Báo Tin Tức: Tổ chức tọa đàm "Báo chí & Doanh nghiệp" (10/07/2009 11:08:01)

Hội khoẻ Hội Nhà báo Hà Nội: TTXVN đoạt 3 Vàng, 3 Bạc và 4 Đồng (10/07/2009 10:49:02)

Hoạt động kỷ niệm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6 (10/07/2009 10:33:47)