Thứ sáu, ngày 24/05/2024

Sổ tay phóng viên

Xử phạt vi phạm giấy phép hoạt động báo chí


(04/07/2023 10:19:19)

Hỏi: Xin cho biết mức xử phạt hành chính đối với những vi phạm về giấy phép trong hoạt động báo chí?

Đáp:
 
Theo Điều 5 Nghị định 119/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm về giấy phép  và Khoản 7, Điều 2 Nghị định 14/2022/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 27/1/2022, mức xử phạt hành chính đối với những vi phạm quy định về giấy phép như sau:
 
1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
 
a) Thay đổi biểu tượng kênh phát thanh, kênh truyền hình nhưng không có văn bản chấp thuận của Bộ Thông tin và Truyền thông;
 
b) Thay đổi thời lượng phát sóng, thời lượng chương trình tự sản xuất của kênh phát thanh, kênh truyền hình được quy định trong giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình, giấy phép sản xuất kênh chương trình phát thanh trong nước, giấy phép sản xuất kênh chương trình truyền hình trong nước;
 
c) Thay đổi tên gọi cơ quan chủ quản báo chí; tên gọi cơ quan báo chí; tên gọi kênh phát thanh, kênh truyền hình; địa điểm phát sóng; địa điểm trụ sở gắn với trung tâm tổng khống chế; phương thức truyền dẫn, phát sóng quy định trong giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình nhưng không được Bộ Thông tin và Truyền thông cho phép.
 
2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
 
a) Hoạt động thông tin, báo chí không đúng mục đích, chương trình đã được ghi trong giấy phép của Bộ Ngoại giao;
 
b) Thực hiện không đúng nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin, đặc san.
 
3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
 
a) Sửa chữa, tẩy xóa giấy phép trong hoạt động báo chí;
 
b) Thực hiện không đúng nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo chí, trừ hành vi vi phạm quy định tại điểm e khoản 4 và điểm d khoản 5 Điều 8 Nghị định này;
 
c) Hoạt động thông tin, báo chí mà không có giấy phép của Bộ Ngoại giao;
 
d) Xuất bản bản tin, đặc san không có giấy phép;
 
đ) Vi phạm các quy định về điều kiện thành lập Văn phòng đại diện, cử phóng viên thường trú của cơ quan báo chí;
 
e) Báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam thực hiện hoạt động báo chí, hoạt động liên quan đến báo chí không có sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam;
 
g) Cơ quan báo chí nước ngoài đặt văn phòng thường trú tại Việt Nam khi không có sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 
 4. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi xuất bản thêm ấn phẩm báo chí, phụ trương, mở chuyên trang đối với báo điện tử, tạp chí điện tử; sản xuất thêm kênh phát thanh, kênh truyền hình mà không có giấy phép.
 
5. Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng đối với hành vi hoạt động báo in, tạp chí in, báo nói, báo hình, báo điện tử, tạp chí điện tử không có giấy phép hoạt động báo chí theo quy định trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 3 Điều này.
 
6. Hình thức xử phạt bổ sung:
 
a)  Tịch thu tang vật vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại các điểm c và d khoản 3; tịch thu tang vật vi phạm hành chính là ấn phẩm báo chí, phụ trương đối với hành vi quy định tại khoản 4; tịch thu tang vật vi phạm hành chính là báo in, tạp chí in đối với hành vi quy định tại khoản 5 Điều này
 
b) Tước quyền sử dụng giấy phép từ 3 tháng đến 6 tháng đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này.
 
7. Biện pháp khắc phục hậu quả:
 
a) Buộc nộp lại Giấy phép hoạt động báo chí đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 3 Điều này;
 
b) Buộc thu hồi tên miền đối với hành vi sử dụng tên miền không đúng trong giấy phép hoạt động báo chí quy định tại điểm b khoản 3 Điều này;
 
c) Buộc thu hồi tên miền “.vn” đối với hành vi vi phạm tại khoản 5 Điều này./.

Nội san Thông tấn số 6/2023

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Phê duyệt Chiến lược chuyển đổi số báo chí (10/05/2023 08:12:57)

Sáng tạo trong xác định đối tượng công chúng (04/10/2022 14:42:46)

Xu hướng chuyển đổi số báo chí - Con đường tất yếu (02/08/2022 16:20:34)

Xử phạt vi phạm sử dụng thẻ nhà báo (02/08/2022 16:16:18)

Các mô hình tăng doanh thu của podcast (04/04/2022 16:40:07)

Ban hành Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội (01/07/2021 17:06:15)

Xử phạt vi phạm quy định về hoạt động báo chí, sử dụng thẻ nhà báo (03/12/2020 09:08:25)

Trí tuệ nhân tạo trong báo chí (01/06/2020 15:43:42)

Xử phạt hành vi tung tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội (01/06/2020 15:42:41)

Quy định mới về viết hoa trong văn bản hành chính (01/06/2020 15:41:38)