Thứ năm, ngày 23/05/2024

Sổ tay phóng viên

Xử phạt vi phạm sử dụng thẻ nhà báo


(02/08/2022 16:16:18)

Hỏi:

Xin cho biết mức xử phạt hành chính đối với những vi phạm quy định về hoạt động báo chí, sử dụng thẻ nhà báo?

Trả lời:

Theo Điều 6 Nghị định 119/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm về hoạt động báo chí, sử dụng thẻ nhà báo và Khoản 8, Điều 2 Nghị định 14/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 119/2020/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 27/1/2022, mức xử phạt hành chính đối với những vi phạm quy định về hoạt động báo chí, sử dụng thẻ nhà báo như sau:

- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

+ Sử dụng thẻ nhà báo đã hết hạn sử dụng để hoạt động báo chí;

+ Phóng viên nước ngoài, trợ lý báo chí của phóng viên nước ngoài hoạt động báo chí tại Việt Nam mà không có thẻ phóng viên nước ngoài hợp lệ do Bộ Ngoại giao Việt Nam cấp;

+ Người đứng đầu cơ quan báo chí, cơ quan công tác của người thuộc diện phải nộp lại thẻ nhà báo không thu lại thẻ nhà báo hoặc thu lại thẻ nhà báo nhưng không nộp về Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc không thông báo bằng văn bản đối với các trường hợp người được cấp thẻ nhà báo nhưng chuyển sang làm nhiệm vụ khác không còn là đối tượng được cấp thẻ; người được cấp thẻ nhà báo đã nghỉ hưu; người đã hết thời hạn hợp đồng lao động nhưng không được ký tiếp hợp đồng lao động mới hoặc không tiếp tục làm việc tại cơ quan báo chí.

+ Người được cấp thẻ nhà báo không nộp lại thẻ nhà báo (trừ trường hợp có xác nhận của công an xã, phường, thị trấn nơi mất thẻ về việc bị mất thẻ) trong các trường hợp sau khi cơ quan báo chí bị thu hồi giấy phép hoạt động báo chí; chuyển sang làm nhiệm vụ khác không còn là đối tượng được cấp thẻ nhà báo; đã nghỉ hưu; đã hết thời hạn hợp đồng lao động nhưng không được ký tiếp hợp đồng lao động mới hoặc không tiếp tục làm việc tại cơ quan báo chí.

+ Người đứng đầu cơ quan báo chí cử hoặc giao quyền cho cấp dưới cử nhà báo, phóng viên hoạt động báo chí không đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép hoạt động báo chí;

+ Nhà báo, phóng viên hoạt động báo chí không đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép hoạt động báo chí của cơ quan báo chí đang công tác;

+ Người đứng đầu cơ quan báo chí có hành vi yêu cầu hoặc giao quyền cho cấp dưới có hành vi yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin không đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép hoạt động báo chí.

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

+ Mạo danh nhà báo, phóng viên;

+ Lợi dụng tư cách nhà báo, phóng viên can thiệp, cản trở hoạt động đúng pháp luật của tổ chức, cá nhân;

+ Sử dụng thẻ nhà báo đã bị sửa chữa, tẩy xóa để hoạt động báo chí.

- Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi lợi dụng tư cách nhà báo, phóng viên để trục lợi.

- Hình thức phạt bổ sung: tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 và khoản 3 Điều này.

- Biện pháp khắc phục hậu quả: buộc nộp lại thẻ nhà báo đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 2 Điều này./.

Nội san Thông tấn số 7/2022

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Các mô hình tăng doanh thu của podcast (04/04/2022 16:40:07)

Ban hành Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội (01/07/2021 17:06:15)

Xử phạt vi phạm quy định về hoạt động báo chí, sử dụng thẻ nhà báo (03/12/2020 09:08:25)

Trí tuệ nhân tạo trong báo chí (01/06/2020 15:43:42)

Xử phạt hành vi tung tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội (01/06/2020 15:42:41)

Quy định mới về viết hoa trong văn bản hành chính (01/06/2020 15:41:38)

Thông tin về dịch COVID-19: An toàn cho phóng viên đưa tin về COVID-19 (29/04/2020 10:36:59)

Thủ thuật khi đưa tin về COVID-19 (31/03/2020 10:40:29)

Chế độ trợ cấp một lần cho chuyên gia đi Lào và Campuchia (28/02/2020 14:17:25)

Tác nghiệp an toàn nơi xảy ra động đất (31/10/2019 15:29:29)