Chủ nhật, ngày 19/05/2024

Học theo Bác, làm theo Bác

40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nhớ lời căn dặn của Bác đối với thanh niên


(31/08/2009 14:41:47)

Sinh thời, Bác Hồ kính yêu luôn dành nhiều công sức và tình cảm trong việc chăm lo bồi dưỡng thế hệ trẻ. Người nêu rõ: "Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn do thanh niên". Trong bản Di chúc Người để lại trước lúc đi xa, ngay sau phần nói về Đảng, Người đã căn dặn: "Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa "hồng", vừa "chuyên". Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết".

          Lời căn dặn trên của Bác không chỉ đề cập sự quan tâm của Đảng đối với lực lượng thanh niên, khẳng định vai trò của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và tương lai của dân tộc mà còn là lời nhắn nhủ với thế hệ trẻ về tinh thần tiên phong, xung kích, sáng tạo, ý thức vươn lên.

          Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặt niềm tin lớn vào lực lượng thanh niên. Người khẳng định thanh niên là lực lượng cách mạng hùng hậu, bộ phận quan trọng của dân tộc, là lớp người kế tục sự nghiệp cách mạng của cha anh. Người luôn chú trọng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Chính phủ đối với công tác thanh niên. Ngay sau Cách mạng tháng Tám, Người đã chỉ thị thành lập Bộ Thanh niên, Nha Thanh niên để chăm lo công tác thanh niên, nhắc nhở các bộ, ngành ban hành những chính sách nhằm giải quyết những vấn đề thuộc lợi ích, nguyện vọng chính đáng của thanh niên.

          Bước vào thời kỳ đất nước đổi mới, thực hiện Di chúc của Người, Đảng ta khẳng định: "Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, cách mạng Việt Nam có vững bước theo con đường xã hội chủ nghĩa hay không phần lớn tuỳ thuộc vào lực lượng thanh niên, vào việc bồi dưỡng, rèn luyện thế hệ thanh niên; công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng". Trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, thanh niên là lực lượng kế thừa và tiếp nối các thế hệ cha anh xây dựng đất nước, là lực lượng xung kích trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, là lực lượng chủ lực trong xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế.

          Để đáp ứng được vai trò to lớn đó, thanh niên ngày nay rất cần được quan tâm, chăm lo giáo dục, bồi dưỡng và tạo điều kiện để phát triển, đặc biệt trong giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, của các thế hệ cha anh đi trước. Trong tình hình đất nước hội nhập với thế giới, thế hệ trẻ được tiếp cận nhiều thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến, cuộc sống ngày càng đầy đủ và hiện đại, vì vậy họ càng cần được bồi dưỡng, rèn luyện về lòng yêu lao động, ý thức cộng đồng, biết đồng cảm, sẻ chia với khó khăn của những người xung quanh, ý thức biết hưởng thụ chính đáng, tránh lối sống thực dụng, ích kỷ, sinh hoạt thiếu lành mạnh. Thế hệ trẻ hôm nay cũng cần được bồi dưỡng, rèn luyện để nâng cao ý chí tự lực tự cường, ý thức tự tôn dân tộc. Sự quan tâm, chăm lo của các cấp ủy Đảng, của các tổ chức, của xã hội đối với lực lượng thanh niên chính là quá trình xây dựng và chuẩn bị đội hậu bị tin cậy, bổ sung lực lượng cho Đảng. Bên cạnh việc chỉ đạo thanh niên bằng chủ trương, chính sách thì quá trình hoạt động sâu sát của tổ chức Đảng, sự gương mẫu của đội ngũ đảng viên trong phong trào thanh niên chính là một trong những nội dung rèn luyện tốt, giúp thanh niên trở thành những đoàn viên ưu tú, những đảng viên mẫu mực. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cùng với Đảng ta thường xuyên coi trọng và quan tâm giáo dục, dìu dắt thế hệ trẻ, trực tiếp tổ chức công tác đào tạo, rèn luyện, đồng thời tự nêu gương sáng về mọi mặt để thế hệ trẻ học tập và noi theo.

          Đối với thanh niên, để xứng đáng với vai trò "người chủ tương lai" mà Đảng, Bác Hồ đã đặt niềm tin lớn, trước hết, bản thân mỗi thanh niên cần chủ động trong việc tự trau dồi đạo đức cách mạng, lý tưởng sống cao đẹp để có bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao ý thức học tập, rèn luyện để có trình độ chuyên môn cao, phấn đấu "vừa hồng vừa chuyên" như Bác hằng mong muốn. Bên cạnh đó, phát huy tinh thần "ba sẵn sàng", tuổi trẻ hôm nay còn cần thể hiện rõ tinh thần xung kích, hăng hái, sẵn sàng tình nguyện đi đến những nơi gian khó, đảm nhận những công việc khó, ý chí vươn lên, không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác, không thờ ơ trước thời cuộc.

         Trong lịch sử dân tộc đã có những tấm gương anh hùng tuổi trẻ trung kiên như Phạm Hồng Thái, Lý Tự Trọng, Võ Thị Sáu, Phan Đình Giót, Bế Văn Đàn, Nguyễn Văn Trỗi,... cùng bao lớp thanh niên cộng sản và nhân dân anh dũng, bền bỉ đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất nước nhà. Ở TTXVN, hơn 260 nhà báo - liệt sĩ của Ngành đã ngã xuống và nhiều người để lại một phần máu xương nơi chiến trường, trong đó phần lớn ở độ tuổi thanh niên. Các bác, các cô chú đã phấn đấu, hy sinh cả thời tuổi trẻ vì sự nghiệp của cơ quan, của đất nước với tinh thần "đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà tự hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay".

          Tiếp nối truyền thống vẻ vang của dân tộc, của Ngành, các thế hệ đoàn viên, thanh niên TTXVN, từ những người gây dựng Thông tấn xã cách mạng, từ bao lớp cha anh cầm bút, cầm máy ảnh và cả cầm súng nơi chiến trường đến thế hệ góp phần xây dựng cơ quan trong thời kỳ mới luôn luôn xác định cho mình lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, hăng hái học tập để nâng cao trình độ, nghiệp vụ chuyên môn, xứng đáng với vị thế của Ngành là cơ quan thông tấn quốc gia, đơn vị anh hùng. Tuy chưa nhiều nhưng trong hoạt động Đoàn Thanh niên hiện nay đã xuất hiện một số gương đoàn viên có nhiều sáng tạo trong ứng dụng tin học quản lý hành chính (đoàn viên Nguyễn Đình Việt Tráng, Văn phòng), xung phong đi thường trú tại phân xã miền núi (đoàn viên Nguyễn Mạnh Hà, Phân xã Cao Bằng), đoàn viên Cao Thắng Lợi (Trung tâm Kỹ thuật Thông tấn) 16 lần hiến máu nhân đạo; nhiều cây bút, tay máy trẻ giành giải cao trong các giải báo chí; nhiều đoàn viên, thanh niên hăng hái đảm nhận các công việc khó ở đơn vị... Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số đoàn viên chưa nhiệt tình trong các hoạt động xã hội, đoàn thể, chỉ tập trung vào công tác chuyên môn, chú ý đến lợi ích cá nhân, thiếu "ngọn lửa" của tinh thần sẵn sàng đảm nhận các công việc được giao.

            Nhớ lời căn dặn của Bác cách nay tròn 40 năm, mỗi đoàn viên, thanh niên TTXVN xin hứa ra sức học tập, rèn luyện về mọi mặt, trau dồi phẩm chất chính trị, đạo đức trong sáng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và bất cứ ở đâu đều thể hiện bản lĩnh "không có việc gì khó" của thanh niên, như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Đỗ Thị Trang (Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TTXVN)
Theo NSTT số 8/2009

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Quan điểm của Hồ Chí Minh về huấn luyện và sử dụng cán bộ (10/08/2009 14:27:50)

Sơ kết hai năm thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh": HẦU HẾT CÁC ĐÆ N VỊ TRONG TOÀN NGÀNH ĐÃ CÓ SỰ CHUYỂN BIẾN TÍCH CỰC (02/06/2009 09:23:11)

"Người cách mạng phải có đạo đức..." (01/06/2009 15:16:52)

Quan điểm của Hồ Chí Minh về huấn luyện và sử dụng cán bộ quản lý Báo chí - Xuất bản (01/06/2009 15:08:52)

Gắn việc học tập và noi gương Bác trên mỗi sản phẩm thông tin (08/05/2009 11:51:05)

Hồi ức tháng Ba (08/04/2009 09:18:07)

Tạo được sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức và hành động (16/01/2009 08:43:22)

Tư tưởng và tấm gương Hồ Chí Minh về tự học (03/12/2008 12:26:28)

Học tập tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" trong công tác bồi dưỡng cán bộ (03/12/2008 12:22:18)

Thấm lời Bác dạy:
Viết cho ai? Viết để làm gì? Viết như thế nào?
 (07/10/2008 09:59:01)