Thứ sáu, ngày 24/05/2024

Học theo Bác, làm theo Bác

Kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2017)

Học và làm theo Bác là việc làm tự giác, thường xuyên


(30/05/2017 11:05:50)

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2016 và triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại TTXVN


Mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động Công ty TNHH MTV In và Thương mại, căn cứ công việc đảm nhiệm tại từng bộ phận, tự chọn cho mình một tiêu chí để phấn đấu “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Những tiêu chí này sẽ được đưa vào bản đánh giá mức độ hoàn thành công việc trong tháng của từng cá nhân. Hằng tháng, các phân xưởng sẽ có báo cáo việc thực hiện Chỉ thị 05 thông qua điểm số cụ thể, qua đó Chi bộ kịp thời đánh giá hiệu quả và có những điều chỉnh kịp thời để việc học tập và làm theo Bác thật sự có ý nghĩa, đem lại hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Những cá nhân thực hiện tốt, có thành tích nổi bật cũng sẽ được Chi bộ động viên, khen thưởng và lấy làm cơ sở để giới thiệu kết nạp Đảng. 

Cách làm cụ thể này của Chi bộ Công ty In và Thương mại bước đầu nhận được sự đồng thuận của tập thể cán bộ, đảng viên và người lao động, góp phần thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại từng bộ phận sản xuất, kinh doanh. 

Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Đảng ủy TTXVN đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, tập trung nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức (CCVC) và người lao động về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thành việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, của từng cán bộ, đảng viên, CCVC và người lao động, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. 

Thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW giúp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm ở Công ty In và Thương mại 

Đảng ủy đã ban hành kế hoạch với các nội dung cụ thể giúp các tổ chức đảng, các đơn vị làm căn cứ thực hiện; đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt hằng tháng tại chi bộ, sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị và coi đó là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Việc học tập và làm theo gương Bác không chỉ nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác mà còn giúp ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Các cấp ủy đã tích cực xây dựng kế hoạch, nội dung học tập và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; bổ sung và hoàn thiện những quy định về chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện đạo đức người làm báo, đạo đức công vụ. Các tổ chức đảng đã hướng dẫn cán bộ, đảng viên, CCVC và người lao động xây dựng kế hoạch hành động cá nhân và coi đây là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên và chi bộ hằng năm. 

Đặc biệt, đối với các đơn vị thông tin, Đảng ủy, Ban lãnh đạo cơ quan  chỉ đạo các cấp ủy khi xây dựng kế hoạch thông tin, chú trọng thông tin gương người tốt, việc tốt, cá nhân, tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, cần tăng cường thông tin mang tính phát hiện, phê bình, uốn nắn, phê phán các biểu hiện hình thức, vi phạm chuẩn mực đạo đức, đấu tranh với những quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội.

Để việc thực hiện Chỉ thị 05 đạt hiệu quả thiết thực, Đảng ủy đã tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt những nội dung cơ bản của Chỉ thị cho hơn 130 đồng chí là cấp ủy viên các cấp. Đảng ủy đã chọn 8 tổ chức đảng trực thuộc để chỉ đạo điểm, gồm: Đảng bộ Ban biên tập tin Trong nước, Chi bộ báo Tin tức, Đảng bộ Trung tâm Truyền hình thông tấn, Chi bộ Nhà in thuộc Đảng bộ bộ phận Công ty TNHH MTV ITAXA, Chi bộ Văn phòng Cơ quan TTXVN khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Đảng bộ Văn phòng, Chi bộ Công ty TNHH MTV In và Thương mại, Chi bộ cụm CQTT Bắc Trung bộ.

Thời gian tới, Đảng ủy TTXVN chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tăng cường công tác tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị theo kế hoạch đề ra. Trong đó, chú trọng trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu đơn vị; giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đồng thời, tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tự phê bình và phê bình những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vào sinh hoạt chi bộ. Các cấp ủy tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, thực hiện nghiêm kỷ luật thông tin, kỷ luật phát ngôn; thường xuyên kiểm tra, giám sát, khắc phục kịp thời những hạn chế, xử lý nghiêm vi phạm.

Mỗi đơn vị căn cứ nhiệm vụ được giao, xác định rõ những nội dung cụ thể học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trước hết, tập trung nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phong cách, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên, CCVC và người lao động. Khối các đơn vị chức năng tập trung vào phong cách, tác phong làm việc: Khoa học, chuyên nghiệp, chủ động, linh hoạt; khối các đơn vị thông tin: Khách quan, trung thực, nhanh nhạy, chuẩn xác, sáng tạo; khối các đơn vị hỗ trợ thông tin: Năng động, sát thực tế, tiết kiệm, hiệu quả; khối các đơn vị sản xuất - dịch vụ: Kỷ cương, nền nếp, năng suất, chất lượng.
Biểu diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Theo Nội san thông tấn số 5/2017

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Chị Thơm bếp trưởng ở Công ty ITAXA (04/04/2017 16:40:09)

Cuộc chiến không đơn độc (10/10/2016 16:11:34)

Mỗi tháng Ba một địa chỉ thiện nguyện (11/05/2016 15:54:00)

Tuổi trẻ với công tác tuyên truyền bầu cử Quốc hội  (11/05/2016 15:49:26)

Hai “thủ lĩnh” thanh niên năng động (06/04/2016 16:14:05)

Chuyện người phục vụ & ông Chánh “ISO” (08/12/2015 14:52:57)

Chung tay giúp nông dân "giải cứu" nông sản (08/06/2015 14:41:59)

Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam: Học và làm theo Bác trở thành công việc mỗi ngày (08/06/2015 10:56:07)

Chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn (11/05/2015 10:46:53)

Báo Thể thao &Văn hóa "giữ lửa" tình yêu Hà Nội (31/10/2014 09:54:12)