Thứ ba, ngày 22/10/2019

Tin tức trong ngành

Tăng cường xử lý, ngăn chặn nhũng nhiễu trong giải quyết công việc


(10/07/2019 14:54:49)

Công tác văn thư cơ quan luôn được giải quyết nhanh gọn, chính xác và tỉ mỉ

Ngày 5/7/2019, Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) Nguyễn Đức Lợi đã ký quyết định ban hành chương trình hành động của TTXVN thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
 
Theo nội dung chương trình, đội ngũ người làm báo TTXVN cần thực hiện nghiêm đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam; tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện cải cách hành chính, công khai, minh bạch trong hoạt động, đổi mới công nghệ quản lý; thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thanh tra, kiểm tra công vụ, xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện vi phạm.
 
Ban lãnh đạo cơ quan giao các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được phân công, trong đó chú trọng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn để thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường tin bài tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị 10. Đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vững vàng về chính trị, tư tưởng, trong sáng về đạo đức, lối sống, thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ; xử lý nghiêm công chức, viên chức, người lao động có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; xử lý người đứng đầu có biểu hiện bao che, dung túng nhân sự dưới quyền có hành vi sai trái.

Nội san Thông tấn

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Hai cán bộ công đoàn TTXVN được Công đoàn Viên chức Việt Nam tuyên dương (02/07/2019 16:43:38)

Ngân mãi tiếng gió, tiếng biển Trường Sa (02/07/2019 14:35:22)

Giải báo chí quốc gia năm 2018: Hành trình vạch trần tội ác dưới tán rừng xanh (02/07/2019 14:34:13)

Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2018: Đồng hành để tìm hiểu cuộc sống tôn giáo (02/07/2019 14:33:20)

Giải báo chí TTXVN năm 2018: Từ ý tưởng đến chạy đua "deadline" (02/07/2019 14:30:11)

Trải nghiệm không thể nào quên (02/07/2019 14:29:44)

Những bất ngờ ở Triều Tiên (02/07/2019 14:28:52)

Ngày chiến thắng phát xít - Sự quan tâm của truyền thông quốc tế (02/07/2019 10:03:01)

Nâng cấp tổ chức Đoàn thanh niên B1 (02/07/2019 10:01:18)

Chi đoàn cụm các CQTT phía Bắc: Phát huy ưu thế mạng xã hội (02/07/2019 09:59:48)