Thứ ba, ngày 09/08/2022

Công tác thông tin

Thông báo: Tuyển chọn tác phẩm tham gia Giải báo chí TTXVN năm 2012 (đợt 1) và hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2012


(02/11/2012 10:41:33)

Thường vụ Liên Chi hội Nhà báo, Hội đồng Giải báo chí TTXVN thông báo tới các đơn vị thông tin, chi hội nhà báo trong toàn ngành về việc triển khai, tổ chức thực hiện việc tuyển chọn các tác phẩm đủ tiêu chuẩn để hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2012 của Hội Nhà báo Việt Nam và tham gia Giải báo chí TTXVN năm 2012 (đợt 1) như­ sau:

             I -Tiêu chí xét chọn tác phẩm báo chí chất lượng cao tham gia Giải báo chí TTXVN năm 2012 (đợt 1)

1- Về tác giả:

- Là các nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp, các hội viên Hội Nhà báo Việt Nam hoặc chư­a phải là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam hiện đang công tác tại TTXVN, các tác giả ngoài cơ quan có tác phẩm cùng đứng tên với các phóng viên, biên tập viên trong ngành TTXVN.

- Mỗi tác giả gửi tối đa 3 tác phẩm dự thi. 

2- Về tác phẩm:

Là các tác phẩm tốt nhất của các đơn vị thông tin trong ngành đã được sử dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng từ ngày 01/01/2012 đến 30/9/2012.

Nội dung các tác phẩm có nhiều tìm tòi, phát hiện những vấn đề mới nảy sinh, cách thể hiện hấp dẫn người đọc, người nghe, người xem; phù hợp với quan điểm tuyên truyền, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phản ánh trung thực các diễn biến, sự kiện của đời sống kinh tế - chính trị - xã hội. Đặc biệt chú ý các tác phẩm thể hiện thế mạnh của TTXVN trong việc thông tin mang tính định hướng, thông tin phản bác, đấu tranh với các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch; thông tin phản hồi, nói lại cho rõ một số sự việc, hiện tượng nảy sinh trong cuộc sống.

Mỗi tác phẩm là một bài hoặc chùm bài, ảnh đơn hoặc ảnh nhóm, tin, phóng sự truyền hình về một chủ đề đăng (phát) một kỳ hoặc nhiều kỳ.

* Lưu ý: Các Chi hội Ban biên tập, Tòa soạn báo, Trung tâm thông tin có tác phẩm báo chí viết về đề tài "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đề nghị nộp hết cho Ban tuyển chọn.

       Mỗi tác phẩm phải kèm một bản giới thiệu khái quát về tác phẩm (nội dung chính, hoàn cảnh sáng tác, sức lan tỏa, hấp dẫn... của tác phẩm).

* Với chùm tin, bài:

- Không quá 05 tin, bài và có dung l­­ượng không quá 10.000 từ.

- Số tác giả đứng tên một chùm tin, bài không đư­ợc quá 05 ng­ười.

* Với bài nhiều kỳ:

Không quá 5 bài và cùng một tác giả (có thể là một hoặc một nhóm tác giả) thực hiện về cùng một đề tài, trong một khoảng thời gian liên tục.

* Với báo hình:

Ghi rõ lên bìa đĩa VCD hoặc DVD tên tác giả, tác phẩm, thể loại, thời gian phát sóng, kèm theo thuyết minh (lời bình).

* Với ảnh báo chí:

- Ảnh nhóm không quá 10 bức ảnh.

- Ảnh gửi theo cỡ 18cm x 24cm (ảnh đơn) và 12cm x 18cm (nhóm ảnh và phóng sự ảnh).

- Gửi kèm ảnh được đăng trên báo, phát trên mạng.      

Hội đồng Giải báo chí TTXVN 2011 chấm chung khảo thể loại Truyền hình

II. Các bước tiến hành xét chọn

1.Lập Ban tuyển chọn cơ sở

Mỗi Ban biên tập, Tòa soạn, Trung tâm thông tin, Cơ quan đại diện TTXVN tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng cùng với Chi hội Nhà báo của đơn vị lập một Ban tuyển chọn cơ sở. Thành phần của Ban tuyển chọn gồm đại diện Ban phụ trách đơn vị, Ban Thư  ký chi hội và đại diện phóng viên, biên tập viên (do Ban phụ trách và Ban Thư  ký chi hội hiệp thương chỉ định).

Các nhà báo tự chọn và gửi tác phẩm của mình đăng ký dự Giải tới Ban tuyển chọn cơ sở. Ban tuyển chọn cơ sở sẽ xét chọn các tác phẩm của phóng viên, hội viên của đơn vị gửi dự thi ở tất cả các loại hình: báo viết, báo điện tử, ảnh báo chí và truyền hình.

2. Các bước xét chọn của Ban tuyển chọn cơ sở

Ban tuyển chọn cơ sở sau khi xem xét, thống nhất và lập biên bản gửi về Hội đồng Giải cùng với những tác phẩm được tuyển chọn.

Tất cả các tác giả được tuyển chọn đều thông qua cấp cơ sở. Hội đồng xét chọn cấp Liên Chi hội không nhận hồ sơ của cá nhân nhà báo tự gửi về Hội đồng xét chọn.

Sau khi chọn được các tác phẩm đủ điều kiện tham dự, Ban tuyển chọn cơ sở tiến hành sắp xếp và phân chia các tác phẩm theo từng thể loại sau:

* Báo viết:

- Thể loại tin, bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép

- Thể loại xã luận, bình luận, chuyên luận

- Thể loại phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký báo chí

* Ảnh báo chí: ảnh đơn và phóng sự

* Truyền hình:

- Thể loại bình luận, giao lư­u, tọa đàm, phim tài liệu

- Thể loại tin, phóng sự, phóng sự điều tra 

3. Quy định về hồ sơ tham dự:

1. Sơ yếu lý lịch tác giả (gồm: họ và tên, bút danh, chức danh hiện nay, số Thẻ hội viên, số Thẻ nhà báo, đơn vị công tác). Đối với cán bộ diện hợp đồng không có Thẻ hội viên hoặc Thẻ nhà báo cần ghi rõ năm vào công tác ở TTXVN.

2. Bản giới thiệu khái quát về tác phẩm (trong đó ghi rõ thể loại đăng ký dự thi)

3. Đối với tin, bài báo viết phải kèm theo 5 bản photocopy.

4. Tác phẩm ảnh (phóng trên giấy ảnh cỡ 18cm x 24cm với ảnh đơn và 12cm x 18cm với nhóm ảnh), cùng với ảnh đăng trên báo, tạp chí hoặc đã phát lên mạng thông tin điện tử của TTXVN, ghi rõ chú thích ảnh, ngày, tháng, năm đăng trên báo, tạp chí nào hoặc đ­ã lên mạng điện tử ngày nào.
5. Thời hạn gửi tác phẩm dự Giải tới Hội đồng xét chọn chậm nhất là ngày 15/11/2012.

      HỒ SÆ  GỬI VỀ:

Văn phòng Liên Chi hội Nhà báo TTXVN

P. 301, Số 11 Trần H­ưng Đạo, Hà Nội.

(Liên hệ trực tiếp với đ/c Nguyễn Thu Hiền, Tr­ưởng Phòng nghiên cứu nghiệp vụ-Nội san Thông tấn, Trung tâm Bồi dư­ỡng nghiệp vụ Thông tấn. ĐT máy lẻ: 3248, ĐT bàn: 04.3933.0540, di động: 098.365.0078)
                                                                                                     TM. BAN THƯỜNG VỤ
                                                                                                               CHỦ TỊCH
                                                                                                                 (đã ký)
                                                                                                             Ngô Hà Thái

                      

                                                                                                                                            

Theo Nội san Thông tấn, số 10/2012

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Cập nhật thông tin tài chính - ngân hàng cho các nhà báo TTXVN (02/08/2012 11:12:37)

Liên Chi hội Nhà báo: Hướng hoạt động về các Chi hội cơ sở  (29/06/2012 12:10:15)

Về chùm tác phẩm đoạt giải A Giải báo chí TTXVN: Những ngày ở Mường Nhé (29/05/2012 14:33:30)

Bước nhảy vọt về số lượng tác phẩm dự thi (02/05/2012 16:40:37)

Liên Chi hội Nhà báo TTXVN: Kỷ niệm 62 năm Hội Nhà báo VN và trao Giải báo chí TTXVN 2011 (02/05/2012 16:30:53)

Bế giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ thôn tấn K25 (17/01/2012 14:44:18)

Báo Thể thao & Văn hóa: Phát động cuộc thi Biếm họa báo chí - Cúp Rồng Tre lần III (22/12/2011 11:21:02)

Liên Chi Hội Nhà báo TTXVN: Hướng trọng tâm vào việc hỗ trợ hội viên trong hoạt động nghiệp vụ (22/11/2011 16:13:22)

Thông báo Tuyển chọn tác phẩm tham gia Giải báo chí TTXVN năm 2011 (đợt 1) và hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2011 (22/11/2011 15:40:03)

Báo Tin Tức "tiếp sức" Chương trình Thương hiệu quốc gia (11/10/2011 11:03:34)