Thứ hai, ngày 26/09/2022

Tạo bước đột phá mới

Ban Biên tập tin Thế giới:

Linh hoạt trong sắp xếp, tổ chức nhân lực


(15/08/2006 10:56:28)

Từ khi chuyển sang chế độ làm việc theo ca để phát tin online, Ban Biên tập tin Thế giới đứng trước một vấn đề khá nan giải là thiếu biên tập viên và hiệu đính viên có năng lực. Nhiều biên tập viên có khả năng và kinh nghiệm đã được điều động đi công tác tại các phân xã nước ngoài.

          Sau khi đánh giá lại lực lượng, lãnh đạo Ban Biên tập tin Thế giới đã thực hiện một số điều chỉnh hợp lý nhằm nâng cao chất lượng các bản tin, tập trung hoàn thiện tổ chức và cải tiến công tác của ba phòng tin: Tham khảo, Tin nhanh và Fony. Các ca trực được phân công trên cơ sở người khá kèm người yếu, người cẩn thận luôn có mặt bên người "kém cẩn thận". Kết quả cho thấy, các bản tin này đã được cải tiến một bước về nội dung và hình thức trình bày. Tin Tham khảo đã loại trừ được tình trạng "lấn sân" hoặc "trùng lặp" với bản tin Tài liệu Tham khảo đặc biệt, nhưng vẫn cập nhật các vấn đề thời sự quốc tế. Tin nhanh đã khắc phục được "nạn" sót tin hoặc đưa tin chậm. Tin Fony từ chỗ chỉ khai thác tin đài đã chuyển sang khai thác thêm các trang web trên mạng Internet nên có nhiều tin, bài phục vụ khối phổ biến và tham khảo cũng như để báo cáo lãnh đạo Đảng và Nhà nước.


          Lực lượng hiệu đính khối tin phổ biến mỏng nên lãnh đạo Ban trực tiếp tham gia duyệt tin phổ biến và đề ra nhiệm vụ hàng đầu là: Chấm dứt ngay những sai sót về chính tả và ngữ pháp trong tin, nhanh chóng khắc phục việc đưa tin không trúng vấn đề và thiếu tính thời sự, không sử dụng những tin "vô thưởng, vô phạt", mở thêm  các chuyên mục mới như: "Thế giới đó đây", "Thể thao thế giới", "Tản mạn" hoặc "Câu chuyện quốc tế" nhằm làm phong phú thêm về thể loại.


          Xác định rõ nguyên nhân chủ yếu làm cho khối tin phổ biến còn hạn chế là do thiếu cán bộ có năng lực chuyên môn, đặc thù công việc yêu cầu phải nhanh, gấp (làm theo 3 ca để phát tin online), trong khai thác tin cần sử dụng tiếng Anh là chính, nhưng BTV tiếng Anh ở khối này lại chiếm số lượng rất ít, Ban Biên tập tin Thế giới đã bố trí lại các ca trực, mỗi ca do đồng chí Trưởng phòng hoặc một thành viên trong Ban phụ trách. Một trong những biện pháp mà Ban Biên tập tin Thế giới thấy phát huy hiệu quả nhanh chóng để nâng cao chất lượng thông tin là "thưởng phạt công minh": Thưởng cho những người làm việc tích cực, xuất sắc và giảm hoặc cắt tiền thưởng đối với những người làm việc chưa hiệu quả. Nhờ những biện pháp trên, Ban Biên tập tin Thế giới bước đầu đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Theo thống kê của Trung tâm Kỹ thuật Thông tấn, trong các tháng: 3, 4 và 5 của năm 2006, khối tin phổ biến có số lượng khách truy cập trên mạng luôn ở mức cao nhất cơ quan.


          Nhằm tạo bước đột phá mạnh hơn nữa về chất lượng và hiệu quả thông tin, trong thời gian tới, Ban Biên tập tin Thế giới đề nghị cơ quan tạo điều kiện:


          Một là tuyển thêm một số biên tập viên có nghiệp vụ báo chí với trình độ tiếng Việt và tiếng Anh tốt. Tiếp tục đào tạo các " cây bút trẻ" thông qua việc giao viết bình luận và tổng hợp các vấn đề quốc tế; Tổ chức các khóa nâng cao tay nghề cho các biên tập viên, đặc biệt là các biên tập viên trẻ.


          Hai là tổ chức các buổi toạ đàm hoặc hội thảo chuyên đề về rút kinh nghiệm làm tin quốc tế đối nội.


          Ba là thực hiện quy chế thưởng phạt thật nghiêm minh. Phân công biên tập viên khá kèm cặp và giúp đỡ những biên tập viên còn yếu kém. Nếu sau một thời gian nhất định không có tiến bộ thì đề nghị cơ quan cho chuyển sang làm việc khác hoặc không ký hợp đồng.


          Cuối cùng Ban Biên tập tin Thế giới đề nghị được tham gia công tác thi tuyển của cơ quan trong việc tuyển chọn phóng viên, biên tập viên cho đơn vị.

Nguyễn Đình Lanh
Phó Trưởng Ban Biên tập tin Thế giới
(Theo Nội san Thông tấn, số 7-2006)