Thứ sáu, ngày 24/05/2024

Sổ tay phóng viên

Triển khai chữ ký số chuyên dùng tại TTXVN


(03/05/2019 15:37:49)

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bấm nút khai trương trục liên thông văn bản quốc gia, ngày 12/3/2019

Để đáp ứng các yêu cầu về xây dựng Chính phủ điện tử, ngày 22/01/2019, Tổng giám đốc Nguyễn Đức Lợi đã ký ban hành Quyết định số 02/QĐ-TTX về quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số tại Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) và kế hoạch triển khai chữ ký số chuyên dùng trong toàn ngành.
 
Thực hiện chủ trương đó, từ đầu năm 2019, ngành đã thực hiện sử dụng chữ ký số tại bộ phận văn thư cơ quan và đang triển khai đến các đơn vị cấp ban và tương đương trở lên phục vụ công tác gửi, nhận văn bản điện tử trên hệ thống liên thông văn bản quốc gia.
Ngày 12/3/2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã bấm nút khai trương trục liên thông văn bản quốc gia, chính thức kết nối hệ thống quản lý văn bản của 95 bộ ngành, địa phương, trong đó có TTXVN. Đây là dấu mốc quan trọng hiện thực hóa quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước và Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp. Sự kiện này đánh dấu việc chuyển đổi từ nền hành chính văn bản giấy sang nền hành chính văn bản điện tử, tiến tới xây dựng các văn phòng không giấy theo lộ trình xây dựng Chính phủ điện tử.
 

Từ tháng 3/2019, Trung tâm Tin học đã bàn giao chữ ký số và chứng thư số chuyên dùng cho các đơn vị trong ngành. Việc ứng dụng chữ ký số trong các đơn vị của TTXVN là nhu cầu thiết yếu nhằm thực hiện cải cách hành chính, từng bước thay thế các giao dịch truyền thống giữa các đơn vị trong ngành và giữa TTXVN với Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương, giúp tăng hiệu quả xử lý công việc, giảm thời gian và chi phí đối với các công việc liên quan đến văn bản giấy (in ấn, phát hành, lưu trữ…). Với chữ ký số đã được bàn giao, các đơn vị sử dụng văn bản ký số và có giá trị pháp lý như các văn bản giấy.
 
Trong lộ trình hướng tới xây dựng chính quyền điện tử, việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý, chỉ đạo điều hành của TTXVN ngày càng được quan tâm, các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin được đầu tư, xây dựng theo mô hình quản lý tập trung, tích hợp, chia sẻ dữ liệu như: Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc, hệ thống thư điện tử công vụ, hệ thống sản xuất thông tin, cổng thông tin điện tử. Cùng với việc vận hành các hệ thống trên, đáp ứng nhu cầu trao đổi văn bản trong ngành và giữa TTXVN với Chính phủ, các bộ ngành, địa phương bảo đảm an toàn thông tin, chính xác về nội dung thông tin gửi, nhận qua mạng, việc ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong trao đổi văn bản điện tử là một trong những giải pháp hiện đại, thiết thực, an toàn và hiệu quả.
 
Việc cài đặt và hướng dẫn sử dụng chữ ký số tại các đơn vị trong ngành kết thúc trong tháng 4, sau đó sẽ triển khai sử dụng phần mềm quản lý văn bản tới các đơn vị trong tháng 5/2019.
 
Màn hình xác thực nội dung chữ ký số

Trung tâm Tin học sẽ phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Thông tấn và Ban cơ yếu Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến giới thiệu về chữ ký số chuyên dùng và hệ thống quản lý văn bản tới các đơn vị trong ngành.
 
Mọi thông tin về sử dụng chữ ký số được đăng tải trên trang điều hành tác nghiệp của TTXVN tại địa chỉ: https://dhtn.ttxvn.org.vn/chidaodieuhanh/chinh-phu-dien-tu-65.
 
Một số khái niệm cơ bản về chứng thư số, chữ ký số:
 
Thiết bị USB - Token chứa thông tin của cá nhân, tổ chức dùng để định danh cá nhân, tổ chức đó trên môi trường mạng
Chứng thư số: Là một dạng chứng thư điện tử, có thể được xem như một “chứng minh thư” sử dụng trong môi trường máy tính và Internet. Chứng thư số được sử dụng để nhận diện một cá nhân, một máy chủ, hoặc một vài đối tượng khác và gắn định danh của đối tượng đó với một khóa công khai (public key), được cấp bởi tổ chức có thẩm quyền xác nhận định danh và cấp các chứng thư số.
 
Chữ ký số: Là một dạng chữ ký điện tử, dựa trên công nghệ mã khóa công khai, mỗi người dùng phải có một cặp khóa (keypair) gồm khóa công khai (public key) và khóa bí mật (private key). Trong đó, khóa bí mật thuộc hệ thống mật mã không đối xứng, được dùng để tạo chữ ký số; khóa công khai thuộc hệ thống mật mã không đối xứng, sử dụng để kiểm tra chữ ký số được tạo bởi khóa bí mật tương ứng trong cặp khóa.
 
Ký số: Là việc đưa khóa bí mật vào một chương trình phần mềm để tự động tạo và gắn chữ ký số vào thông điệp dữ liệu.
 
Người ký: Là thuê bao dùng đúng khóa bí mật của mình để ký số vào một thông điệp dữ liệu dưới tên của mình.
 
Người nhận: Là tổ chức hoặc cá nhân nhận được thông điệp dữ liệu được ký số bởi người ký.
 
Người sử dụng: Là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc TTXVN được Ban cơ yếu Chính phủ cấp chứng thư số để phục vụ công việc.

Nguyễn Quang Huy
Nội san thông tấn số 4/2019