Thứ sáu, ngày 24/05/2024

Học theo Bác, làm theo Bác

Nâng cao đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp cho từng phóng viên


(07/10/2013 14:55:43)

Sau hơn 5 năm triển khai, việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã có sức lan tỏa trong toàn ngành thông tấn. Đội ngũ đảng viên khối cơ quan thường trú khu vực phía Nam, không chỉ học tập, suy ngẫm để hiểu những giá trị to lớn của tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mà còn "biến nhận thức thành hành động cụ thể" để tạo nên những kết quả thiết thực trong xây dựng đội ngũ cán bộ, PV ngày càng "hồng và chuyên".

Tìm hiểu truyền thống ngành là cách tốt để nâng cao đạo đức nhà báo

Qua thực tiễn, chúng tôi rút ra bài học sâu sắc là: Muốn nâng cao được vai trò, vị thế và hiệu quả hoạt động của hệ thống cơ quan thường trú trong tình hình hiện nay thì phải đặc biệt coi trọng và thực hiện tốt những chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo lời dạy của Bác Hồ. Phải lấy đạo đức làm báo chân chính làm nền tảng và trách nhiệm nghề nghiệp làm mục tiêu cho việc xây dựng, phát triển toàn diện của từng đơn vị cũng như cho quá trình tác nghiệp của từng PV.

Trong thời gian qua, thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, Đảng ủy Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam đã triển khai việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết 01-NQ/ĐUTTX ngày 28/5/2012 của Đảng ủy TTXVN về "Nâng cao vai trò, vị thế và hiệu quả hoạt động của hệ thống cơ quan thường trú TTXVN" đến từng PV thông qua các Chi bộ. Theo đó, mỗi PV đăng ký các nội dung cụ thể làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ gắn liền với việc rèn luyện đạo đức tác phong, thực hiện nhiệm vụ chính trị cụ thể của từng chi bộ, từng đơn vị. Ví dụ: Chi bộ Cụm cơ quan thường trú Đông Nam bộ xây dựng riêng Bộ tiêu chí làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sát với điều kiện cụ thể của Chi bộ để đảm bảo tính thiết thực, khả thi và nâng cao chất lượng "làm theo" cho từng PV. Việc thực hiện các nội dung đăng ký được Chi bộ đôn đốc thường xuyên. Đến cuối năm, các đơn vị lấy kết quả thực hiện đó làm cơ sở và cũng là tiêu chí để đánh giá cán bộ, đảng viên.

 

 

Nghị quyết 01 của Đảng ủy TTXVN đã nêu ra 6 mục tiêu tổng quát, 4 yêu cầu cụ thể và nhiều nhóm giải pháp đồng bộ cho 7 mảng công tác chính. Qua thực tiễn ở góc độ của việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", chúng tôi thấy nên tập trung đầu tư thật tốt vào "yếu tố con người" thông qua những việc như: tạo điều kiện để mọi PV được nâng cao trình độ chính trị và nghiệp vụ, hỗ trợ điều kiện làm việc và mở rộng quan hệ đối ngoại tốt nhất cho cơ quan thường trú, có chính sách về tài chính đảm bảo đủ "tái sản xuất" cho PV... Cùng với đó cần phát huy tốt nhất vai trò của các tổ chức Đảng và đoàn thể trong việc nâng cao ý thức trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp cho mỗi PV. Đồng thời nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo thông tin cho khối cơ quan thường trú gắn chặt với việc đa dạng hóa thông tin, nâng chất lượng thông tin, thưởng phạt xứng đáng và kịp thời cho PV.

Với cách làm như vậy, cùng với việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, thời gian gần đây, các cơ quan thường trú khu vực phía Nam đã có những chuyển biến tích cực. Đội ngũ PV từng bước được kiện toàn cả về số lượng và chất lượng. Tính năng động của cơ quan thường trú được nâng cao hơn, chất lượng thông tin đang dần trở nên tốt hơn... Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho tác nghiệp ngày càng được quan tâm đầu tư, nhìn chung đã đáp ứng được yêu cầu công việc.

Thực tiễn ở khối các cơ quan thường trú khu vực phía Nam trong thời gian qua cho thấy: Để việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có tác động tích cực hơn, mang lại hiệu quả cao hơn trong việc thực hiện Nghị quyết 01 của Đảng ủy TTXVN, cần chú ý những vấn đề sau:

Để thông tin từ các cơ quan thường trú địa phương đảm bảo đến mức cao nhất về tính chính trị, tính trung thực,... trước tiên phải có đội ngũ PV có bản lĩnh chính trị cao và đạo đức nghề nghiệp vững vàng. Do đó, điều quan tâm đầu tiên là phải thường xuyên rèn luyện, bồi dưỡng phẩm chất chính trị và đạo đức người làm báo cách mạng cho đội ngũ PV thường trú. Hiện nay, với sự ra đời của các chi bộ cụm cơ quan thường trú, việc nắm bắt diễn biến tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp... cho PV đã thuận lợi hơn rất nhiều. Vì vậy, cần phải làm thật tốt công tác này để đảm bảo được nguồn nhân lực đủ bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp ở hệ thống cơ quan thường trú.
 

 

PV Hoàng Anh Tuấn (Cơ quan thường trú TTXVN tại TP. Hồ Chí Minh) tác nghiệp tại lễ khánh thành công trình Hầm vượt sông Sài Gòn

 Thứ hai, cần "lượng hóa" những nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm, những tiêu chí cụ thể trong việc nâng cao vai trò, vị thế và hiệu quả hoạt động của hệ thống cơ quan thường trú TTXVN. Đây là cơ sở để mỗi đơn vị, mỗi PV "làm theo" có định hướng, có chủ điểm, đúng và trúng mục tiêu Nghị quyết 01.

Nhìn ở góc độ công việc, trách nhiệm nghề nghiệp xét cho cùng cũng là đạo đức. Như Nghị quyết TW 4 (khóa XI) của Đảng đã vạch ra, không hoàn thành nhiệm vụ cũng chính là một biểu hiện rõ của suy thoái. Vì vậy, học tập tấm gương đạo đức của Bác Hồ, mỗi đảng viên phải hoàn thành tốt nhất (trong khả năng của cá nhân) những nhiệm vụ được giao. Mỗi PV phải không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả thông tin bằng việc lấy lợi ích của đất nước làm mục tiêu chung, lấy sự công bằng và tiến bộ xã hội làm nền tảng, lấy sự lớn mạnh của TTXVN làm nghĩa vụ... khi thực hiện nhiệm vụ của mình. Thông tin nên có được (trước khi viết) và tạo được (sau khi viết) sự đồng thuận của xã hội, giúp gắn kết chặt hơn giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, giữa TTXVN với các bộ, ngành, địa phương... Riêng các đồng chí lãnh đạo cơ quan thường trú cần chú trọng công tác tổ chức và quản lý toàn diện cơ quan (nhân sự, thông tin, cơ sở vật chất và trang thiết bị tác nghiệp...), gương mẫu trong hoạt động nghiệp vụ, xây dựng tốt mối quan hệ cộng đồng trách nhiệm với địa phương.

Theo Nội san Thông tấn, số 9/2013

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Tin, bài đến với đồng bào phải ngắn gọn, dễ hiểu (09/09/2013 15:12:07)

Học theo "nhà báo Hồ Chí Minh" để hoàn thành nhiệm vụ thông tin đối ngoại (06/08/2013 15:06:52)

Ban Biên tập Tin trong nước: Làm nghề với lập trường chính trị vững, trách nhiệm cao (05/07/2013 15:22:11)

Trưởng thành hơn nhờ "Học Bác mỗi ngày" (05/07/2013 15:11:05)

Đoàn viên Mạnh Thị Minh (báo Tin Tức): Phóng viên trẻ học Bác: Không nề hà việc khó (05/07/2013 15:00:55)

Đảng bộ Cơ quan đại diện (CQĐD) TP. Hồ Chí Minh: Xây dựng các tiêu chí học Bác phù hợp với đặc thù từng đơn vị (05/07/2013 14:59:30)

Chi bộ VietnamPlus : Học bác một cách thiết thực (05/07/2013 14:57:52)

Phong trào thi đua đã tạo những chuyển biến mạnh mẽ trong TTXVN  (05/07/2013 14:46:09)

Theo đuổi tính trung thực trong từng tác phẩm báo chí (02/05/2013 15:28:36)

“Chợ phiên” - Sáng kiến của nhà nữ nhà báo VNS  (05/04/2013 10:29:31)