Thứ năm, ngày 23/05/2019

Cơ Cấu tổ chức TTXVN

Ban Kiểm tra

Tham mưu cho Tổng Giám đốc về công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, quy định của Nhà nước, của TTXVN và việc thực hiện nhiệm vụ được giao của các đơn vị trong ngành; quản lý công tác kiểm tra đối với các đơn vị trực thuộc TTXVN.

Địa chỉ : Số 05 Lý Thường Kiệt - Hà Nội
Số điện thoại : 024.38250710
Máy fax :
Email :
Trưởng ban : Ông Nguyễn Đỗ Cường
Điện thoại : 024.38250710
Di động : 0913203527
Điện thoại nhà riêng : 024.38360946
Email :