Thứ bảy, ngày 21/05/2022

Cơ Cấu tổ chức TTXVN

Ban Kiểm tra

Tham mưu cho Tổng Giám đốc về công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, quy định của Nhà nước, của TTXVN và việc thực hiện nhiệm vụ được giao của các đơn vị trong ngành; quản lý công tác kiểm tra đối với các đơn vị trực thuộc TTXVN.

Địa chỉ : Số 05 Lý Thường Kiệt - Hà Nội
Số điện thoại : 024.38250710
Máy fax :
Email : bankt@vnanet.vn

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
Nguyễn Đỗ Cường Trưởng ban ĐTCQ: 2288/3331; Email: ;