Thứ ba, ngày 09/08/2022

Văn bản chỉ đạo, điều hành

Số ký hiệu 1306/TB-TTX
Ngày ban hành 21/12/2021
Người ký Vũ Việt Trang
Trích yếu Thông báo về các hoạt động của cơ quan nhân dịp Tết Dương lịch 2022.
Cơ quan ban hành Thông tấn xã Việt Nam
Loại văn bản Thông báo
Lĩnh vực Hành chính
File đính kèm 1.File đính kèm

Văn bản mới đăngVăn bản số 259-TTX-TCCB - Công văn về việc giao số lượng người làm việc và HĐLĐ năm 2022. (23/12/2021 11:51:13)

Văn bản số 00/00 - Hướng dẫn quản lý, điều trị và chăm sóc người bệnh covit - 19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại nhà. (16/12/2021 15:33:40)

Văn bản số 1257/TTX-TCCB - Công văn về việc lâp danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2021. (16/12/2021 15:23:01)

Văn bản số 29/QĐ-TTX - Quyết định phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số của Thông tấn xã Việt Nam giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030. (04/04/2022 09:42:53)

Văn bản số 459/VP-THPC - Công văn về việc báo cáo kết quả công tác năm 2021, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022 và đăng ký các chương trình, nhiệm vụ vào Chương trình công tác của TTXVN năm 2022. (09/12/2021 15:39:18)

Văn bản số 454/TB-VP - Thông báo lịch tư vấn sức khỏe bổ sung sau khám tổng quát năm 2021. (09/12/2021 15:35:29)

Văn bản số 1133/TTX-KHTC - Công văn về việc đề xuất thực hiện nội dung về thông tin và truyền thông trong các CTMTQG giai đoạn 2021-2025. (23/11/2021 14:17:39)

Văn bản số 1134/TTX-KHTC - Công văn về việc xây dựng Chương trình thực hành THTK,CLP giai đoạn 2021-2025 của TTXVN. (23/11/2021 11:10:17)

Văn bản số 1121/HĐPBGDPL - Công văn về việc báo cáo kết quả công tác tuyên truyền, PBGDPL năm 2021 và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. (23/11/2021 14:12:42)