Thứ tư, ngày 12/08/2020

Văn bản chỉ đạo, điều hành

Số ký hiệu 213/TCCB
Ngày ban hành 16/07/2020
Người ký Lê Quang Sơn
Trích yếu Công văn v/v thi thăng hạng chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2020
Cơ quan ban hành Tổ chức cán bộ
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Hành chính
File đính kèm 1.File đính kèm

Văn bản mới đăng


Văn bản số 643/KH-TTX - Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 60 năm thành lập Thông tấn xã Giải phóng (1960-2020) (17/07/2020 11:06:22)


Văn bản số 633/KH-TTX - Kế hoạch thông tin tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam trang mạng xã hội, 6 tháng cuối năm 2020 (15/07/2020 10:26:56)

Văn bản số 625/TTX-TCCB - Về việc phát động đợt thi đua đặc biệt của Thông tấn xã Việt Nam (15/07/2020 09:03:00)

Văn bản số 622/KH-TTX - Kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua yêu nước Thông tấn xã Việt Nam lần thứ V (15/07/2020 09:03:10)

Văn bản số 587/KH-TTX - Kế hoạch công tác phòng, chống khủng bố của Thông tấn xã Việt Nam năm 2020-2021 (01/07/2020 16:03:08)

Văn bản số 191/TCCB - Công văn v/v đăng ký dự tuyển đi bồi dưỡng tiếng Lào, tiếng Khmer trong nước năm 2020 (25/06/2020 11:44:59)

Văn bản số 190/TCCB - Công văn v/v đăng ký dự tuyển đi bồi dưỡng nâng cao tiếng Anh trong nước năm 2020 (25/06/2020 11:46:10)

Văn bản số 189/TCCB - Công văn v/v đăng ký dự tuyển đi bồi dưỡng tiếng Trung Quốc trong nước năm 2020 (25/06/2020 11:47:18)

Văn bản số 174/TB-VP - Thông báo v/v Kiểm tra công tác vệ sinh môi trường cơ quan (25/06/2020 11:49:05)

Văn bản số 187/TCCB - Công văn v/v khen thưởng thành tích trong công tác thông tin, tuyên truyền về Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020" (23/06/2020 10:05:54)