Thứ ba, ngày 19/10/2021

Văn bản Đảng và đoàn thể

Số ký hiệu 230-CV/ĐU
Ngày ban hành 08/10/2021
Người ký Hà Thị Mai An
Trích yếu V/v triệu tập hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII
Cơ quan ban hành Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Hành chính
File đính kèm 1.File đính kèm

Văn bản mới đăngVăn bản số 107/CĐTTX - Công văn về việc phổ biến sách điện tử về phòng chống dịch bệnh Covit-19. (07/10/2021 14:12:34)

Văn bản số 225-CV/ĐU - V/v phổ biến, quán triệt Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung (07/10/2021 14:42:17)

Văn bản số 226-CV/ĐU - V/v phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/TW của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng (07/10/2021 14:53:15)

Văn bản số 227-CV/ĐU - V/v dự Hội nghị giao ban cấp ủy sơ kết công tác 9 tháng năm 2021 (07/10/2021 16:07:15)

Văn bản số 229-CV/ĐU - V/v xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (07/10/2021 18:22:40)

Văn bản số 224-CV/ĐU - V/v triển khai hoạt động nhân kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống công tác dân vận (06/10/2021 10:14:48)

Văn bản số 223-CV/TV - V/v báo cáo kết quả công tác xã hội, từ thiện (05/10/2021 08:55:47)

Văn bản số 215-CV/ĐU - V/v phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 02-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027 (30/09/2021 11:03:38)

Văn bản số ĐUTTX-NDSHCB - Một số nội dung trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ tháng 10 năm 2021 (30/09/2021 17:49:00)

Văn bản số 124-KH/ĐU - Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "Về đẩy mạnh và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (01/10/2021 15:05:30)