Thứ ba, ngày 19/10/2021

Văn bản Đảng và đoàn thể

Số ký hiệu 235-CV/ĐU
Ngày ban hành 12/10/2021
Người ký Hà Thị Mai An
Trích yếu V/v phổ biến, quán triệt Kết luận số 03-KL/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 04-CT/ĐUK ngày 01/9/2016 về tăng cường xây dựng đội ngũ báo cáo viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
Cơ quan ban hành Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Hành chính
File đính kèm 1.File đính kèm

Văn bản mới đăng


Văn bản số 234-CV/ĐU - V/v gửi Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII (12/10/2021 17:48:23)


Văn bản số 239-TB/ĐU - Thông báo Hội nghị giao ban cấp ủy sơ kết công tác 9 tháng và triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2021 (14/10/2021 17:39:54)

Văn bản số 230-CV/ĐU - V/v triệu tập hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII (08/10/2021 11:06:30)

Văn bản số 107/CĐTTX - Công văn về việc phổ biến sách điện tử về phòng chống dịch bệnh Covit-19. (07/10/2021 14:12:34)

Văn bản số 225-CV/ĐU - V/v phổ biến, quán triệt Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung (07/10/2021 14:42:17)

Văn bản số 226-CV/ĐU - V/v phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/TW của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng (07/10/2021 14:53:15)

Văn bản số 227-CV/ĐU - V/v dự Hội nghị giao ban cấp ủy sơ kết công tác 9 tháng năm 2021 (07/10/2021 16:07:15)

Văn bản số 229-CV/ĐU - V/v xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (07/10/2021 18:22:40)

Văn bản số 224-CV/ĐU - V/v triển khai hoạt động nhân kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống công tác dân vận (06/10/2021 10:14:48)

Văn bản số 223-CV/TV - V/v báo cáo kết quả công tác xã hội, từ thiện (05/10/2021 08:55:47)