Thứ năm, ngày 04/03/2021

Văn bản Đảng và đoàn thể

Số ký hiệu 35/TB-TTX
Ngày ban hành 20/05/2019
Người ký Cao Thị Mai Phượng
Trích yếu Thông báo kỷ niệm Ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6/2019 và khen thưởng con của CBCNV đạt học sinh giỏi các cấp năm học 2018 -2019
Cơ quan ban hành Công đoàn Thông tấn xã
Loại văn bản Thông báo
Lĩnh vực Hành chính
File đính kèm 1.File đính kèm

Văn bản mới đăng



Văn bản số 472-CV/ĐU - V/v sao gửi Đề cương tuyên truyền (08/05/2019 14:25:43)

Văn bản số 473-CV/ĐU - V/v tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Giải báo chí toàn quốc về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí (08/05/2019 14:28:05)

Văn bản số 471-CV/ĐU - V/v tham quan, học tập tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lễ phát thẻ đảng viên đợt 19/5/2019 (07/05/2019 15:04:35)

Văn bản số 470-CV/ĐU - V/v triệu tập dự Hội nghị học tập chuyên đề "50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh" (04/05/2019 08:32:34)

Văn bản số 466-TB/ĐU - Thông báo hội nghị giao ban cấp ủy sơ kết công tác quý I và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II năm 2019 (02/05/2019 15:34:34)

Văn bản số ĐUTTXVN-SHCB - Một số nội dung trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ tháng 5 năm 2019 (02/05/2019 16:06:04)

Văn bản số 469-CV/ĐU - V/v thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐU (03/05/2019 16:46:40)

Văn bản số 30/CĐTTX - Công văn v/v vận động cán bộ, công chức, viên chức, lao động rèn luyện sức khỏe và bảo vệ môi trường (22/04/2019 16:08:34)

Văn bản số 461-CV/ĐU - V/v giao ban cấp ủy sơ kết công tác quý I năm 2019 (23/04/2019 09:46:06)

Văn bản số 458-CV/ĐU - V/v sao gửi các Hướng dẫn tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương (10/04/2019 16:37:27)