Thứ hai, ngày 19/04/2021

Văn bản Đảng và đoàn thể

Số ký hiệu ĐUTTX-NDSHCB
Ngày ban hành 30/11/2020
Người ký không có
Trích yếu Một số nội dung trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ tháng 12 năm 2020
Cơ quan ban hành Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Hành chính
File đính kèm 1.File đính kèm

Văn bản mới đăngVăn bản số 26-CV/ĐU - V/v gửi Diễn văn và Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng (25/11/2020 10:10:57)

Văn bản số 27-CV/ĐU - V/v báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021 (25/11/2020 10:06:06)

Văn bản số 117/HD/CĐTTX - Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, công đoàn bộ phận, tổ công đoàn (30/11/2020 15:36:37)

Văn bản số 118/CĐ/TTX - Tổng kết công tác công đoàn 2020 và hướng dẫn công tác Thi đua Khen thưởng công đoàn năm 2020 (30/11/2020 15:42:33)

Văn bản số 25-CV/ĐU - V/v tuyên truyền kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Ph.Ăng ghen (28/11/1820-28/11/2020) (20/11/2020 14:39:27)

Văn bản số 24-HD/ĐU - Hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong Quy định 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú (18/11/2020 15:59:56)

Văn bản số 29-HD/ĐU - Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2020 đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam (18/11/2020 16:56:41)

Văn bản số 23-CV/UBKT - V/v báo cáo kết quả công tác năm 2020, nhiệm vụ năm 2021 (17/11/2020 16:15:27)

Văn bản số 112/GTrT-CĐTTX - Giấy triệu tập dự tập huấn trực tuyến về nghiệp vụ công tác công đoàn 2020. (13/11/2020 15:32:57)

Văn bản số 21-CV/ĐU - V/v phổ biến và quán triệt nội dung Chỉ thị số 47-CT/TW (11/11/2020 15:26:59)