Thứ hai, ngày 19/04/2021

Văn bản chỉ đạo, điều hành

Số ký hiệu 66/TCCB
Ngày ban hành 25/03/2021
Người ký Lê Quang Sơn
Trích yếu Công văn về việc xin ý kiến đối với dự thảo, Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại….nhân sự lãnh đạo, quản lý cấp ban, cấp phòng
Cơ quan ban hành Ban Tổ chức Cán bộ
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Hành chính
File đính kèm 1.File đính kèm
2.File đính kèm

Văn bản mới đăngVăn bản số 246/TB-TTX - Thông báo về việc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và phát động thi đua năm 2021. (24/03/2021 11:06:59)

Văn bản số 241/TB-TTX - Thông báo về việc triệu tập Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2020 (24/03/2021 11:07:05)

Văn bản số 56/TCCB - Công văn về việc hướng dẫn đăng ký giao dịch điện tử cá nhân và cài đặt ứng dụng bảo hiểm xã hội số VssID (23/03/2021 15:25:53)

Văn bản số 65/VP - Công văn về việc tổ chức cấp thẻ Căn cước công dân tại TTXVN. (22/03/2021 11:15:18)

Văn bản số 52/TCCB - Công văn về việc đăng ký học bồi dưỡng chức danh biên tập viên, phóng viên hạng III, hạng II và bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (19/03/2021 16:36:24)

Văn bản số 53/TCCB - Công văn về việc tham dự các lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên nghành KH&CN năm 2021 (19/03/2021 16:37:32)

Văn bản số 42/TCCB - Công văn về việc góp ý dự thảo Quy chế thi đua, khen thưởng của TTXVN (05/03/2021 14:25:47)

Văn bản số 38/TCCB - Công văn v/v khen thưởng công tác phục vụ Đại hội XIII của Đảng. (03/03/2021 15:09:51)

Văn bản số 39/TCCB - Công văn v/v báo cáo nhân sự được đào tạo tại Học viện Hành chính Quốc gia. (03/03/2021 15:09:57)

Văn bản số 24/QĐ-TTX - Quyết định công nhận, chuẩn y danh hiệu thi đua và khen thưởng các tập thể và cá nhân của Thông tấn xã Việt Nam đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020 (18/02/2021 14:56:33)