Thứ hai, ngày 13/07/2020

Văn bản Đảng và đoàn thể

Số ký hiệu 09/TB-CĐTTX
Ngày ban hành 26/02/2020
Người ký Cao Thị Mai Phượng
Trích yếu Thông báo về hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.
Cơ quan ban hành Công đoàn Thông tấn xã Việt Nam
Loại văn bản Thông báo
Lĩnh vực Hành chính
File đính kèm 1.File đính kèm

Văn bản mới đăng


Văn bản số 646-TB/ĐU - Thông báo phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 (26/02/2020 15:40:44)


Văn bản số 643-CV/ĐU - V/v phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW (25/02/2020 09:03:37)

Văn bản số 25/HD-CĐTTX - Hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; 110 năm Ngày Quốc tế phụ nữ và 1980 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng (27/02/2020 11:10:29)

Văn bản số 23/CĐTTX - Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (27/02/2020 11:28:03)

Văn bản số ĐUTTXVN-THXLKT - Tổng hợp kết quả xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể lãnh đạo, quản lý năm 2019 (21/02/2020 17:46:43)

Văn bản số 637-CV/TV - V/v triển khai quy trình nhân sự cấp ủy (14/02/2020 16:45:10)

Văn bản số 638-CV/TV - V/v triển khai Hướng dẫn số 07-HD/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (14/02/2020 17:21:24)

Văn bản số 634-CV/ĐU - V/v triệu tập Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức đại hội đảng các cấp (06/02/2020 10:42:01)

Văn bản số 635-CV/ĐU - V/v bổ sung hồ sơ đảng viên năm 2019 (07/02/2020 09:45:24)

Văn bản số 632-CV/ĐU - V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị khóa XII (06/02/2020 09:23:43)