Thứ sáu, ngày 25/09/2020

Văn bản Đảng và đoàn thể

Số ký hiệu 666-CV/ĐU
Ngày ban hành 16/03/2020
Người ký Hà Thị Mai An
Trích yếu V/v thực hiện "Năm Dân vận khéo 2020"
Cơ quan ban hành Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Hành chính
File đính kèm 1.File đính kèm

Văn bản mới đăng


Văn bản số 664-CV/ĐU - V/v tổ chức hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (17/03/2020 15:42:28)


Văn bản số 667-CV/ĐU - V/v sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (17/03/2020 16:04:52)

Văn bản số 29/CĐTTX - Công văn v/v danh sách các nhà sản xuất, đơn vị cung cấp các sản phẩm phòng chống dịch Covid-19 (18/03/2020 09:13:55)

Văn bản số 659-HD/UBKT - Hướng dẫn công tác nhân sự Ủy ban kiểm tra tại Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 (11/03/2020 09:04:05)

Văn bản số 26/CĐTTX - Công văn v/v đóng góp ý kiến dự thảo báo cáo công tác công đoàn năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 (11/03/2020 09:15:28)

Văn bản số 658-CV/ĐU - V/v triển khai Hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng lần thứ XIII (10/03/2020 09:41:58)

Văn bản số 657-HD/ĐU - Hướng dẫn tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình đại hội đảng các cấp (09/03/2020 12:42:40)

Văn bản số 654-CV/ĐU - V/v triệu tập đại biểu dự Đại hội điểm Đảng bộ cơ sở Trung tâm Kỹ thuật Thông tấn nhiệm kỳ 2020-2025 (04/03/2020 14:50:44)

Văn bản số 70/TCCB - Công văn v/v đăng ký bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh Họa sĩ hạng II. (06/03/2020 14:48:53)

Văn bản số 653-CV/ĐU - V/v sơ kết 01 năm Nghị quyết số 02-NQ/ĐU về công tác thanh niên TTXVN (03/03/2020 14:55:36)