Thứ ba, ngày 21/05/2019

Văn bản chỉ đạo, điều hành

Số ký hiệu 87/TCCB
Ngày ban hành 08/03/2019
Người ký Lê Quang Sơn
Trích yếu Công văn v/v làm báo cáo thành tích khen thưởng cấp Nhà nước.
Cơ quan ban hành Tổ chức cán bộ
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Hành chính
File đính kèm 1.File đính kèm
2.File đính kèm

Văn bản mới đăngVăn bản số 151/TB-TTX - Thông báo v/v triệu tập Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2018. (12/03/2019 10:29:17)

Văn bản số 119/TTX-TCCB - Công văn v/v hướng dẫn tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước TTXVN năm 2019. (27/02/2019 10:48:16)

Văn bản số 116/QĐ-TTX - Quyết định v/v công nhận và chuẩn y danh hiệu thi đua và khen thưởng thành tích công tác của các tập thể và cá nhân của Thông tấn xã Việt Nam năm 2018 (27/02/2019 11:14:01)

Văn bản số 42/TB-VP - Thông báo v/v nộp Danh mục Hồ sơ, Tài liệu thực có vào lưu trữ cơ quan. (27/02/2019 10:45:20)

Văn bản số 43/TB-VP - Thông báo kế hoạch kiểm tra kết thúc hồ sơ năm 2018 và mở hồ sơ hiện hành năm 2019. (27/02/2019 10:46:40)

Văn bản số 01/QĐ-TTX - Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai chữ ký số chuyên dụng tại Thông tấn xã Việt Nam. (24/01/2019 14:00:16)

Văn bản số 66/KH-TTX - Kế hoạch bảo vệ cơ quan Tết Kỷ Hợi 2019. (24/01/2019 14:01:41)

Văn bản số 23/TCCB - Công văn v/v nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018 (24/01/2019 14:06:13)

Văn bản số 02/QĐ-TTX - Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dung chữ ký số, chứng thư số tại Thông tấn xã Việt Nam. (24/01/2019 14:15:49)

Văn bản số 29/KH-TTX - Kế hoạch thực hiện các chương trình, nhiệm vụ công tác năm 2019 của TTXVN. (15/01/2019 14:47:41)