Chủ nhật, ngày 09/08/2020

Văn bản Đảng và đoàn thể

Số ký hiệu 70/GM-CĐ
Ngày ban hành 31/07/2018
Người ký Đinh Đăng Quang
Trích yếu Giấy mời sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm 2018.
Cơ quan ban hành Công đoàn Thông tấn xã Việt Nam
Loại văn bản Giấy mời
Lĩnh vực Hành chính
File đính kèm 1.File đính kèm

Văn bản mới đăngVăn bản số ĐUTTXVN-TTSHCB - Một số nội dung trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ tháng 08/2018 (30/07/2018 16:09:15)

Văn bản số 346-CV/ĐU - Công văn v/v sao gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (30/07/2018 09:26:52)

Văn bản số 366-Ctr/ĐU - Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (11/07/2018 09:08:16)

Văn bản số 343-CV/ĐU - V/v tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa XIV (10/07/2018 09:31:49)

Văn bản số 342-TB/ĐU - Thông báo hội nghị giao ban cấp ủy sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 (09/07/2018 09:11:05)

Văn bản số 340-CV/ĐU - V/v gửi tài liệu tuyên truyền về Luật An ninh mạng (03/07/2018 10:55:10)

Văn bản số 338-CV/ĐU - Công văn v/v giao ban cấp ủy sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 (02/07/2018 16:38:49)

Văn bản số ĐUTTXVN-TTSHCB - Một số nội dung trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ tháng 07/2018 (02/07/2018 16:03:34)

Văn bản số 337-CV/ĐU - Công văn v/v triệu tập Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị TW 7 khóa XII (27/06/2018 11:37:30)

Văn bản số 60/CĐTTX - Công văn v/v đăng ký tham gia chương trình “Hãy chọn giá đúng”. (29/06/2018 10:27:25)