Thứ ba, ngày 24/09/2019

Văn bản Đảng và đoàn thể

Số ký hiệu ĐUTTXVN-SHCB
Ngày ban hành 28/02/2019
Người ký không có
Trích yếu Một số nội dung trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ tháng 3 năm 2019
Cơ quan ban hành Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Hành chính
File đính kèm 1.File đính kèm

Văn bản mới đăng


Văn bản số 437-CV/TV - V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư (28/02/2019 14:53:04)


Văn bản số 439-CTr/ĐU - Chương trình công tác dân vận năm 2019 (07/03/2019 15:21:21)

Văn bản số 440-Ctr/ĐU - Chương trình công tác tuyên giáo năm 2019 (07/03/2019 15:22:50)

Văn bản số 000/000 - Thông báo về Hội thi cắm hoa "Sắc xuân Thông tấn" chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3/2019. (27/02/2019 11:06:05)

Văn bản số 434-CV/ĐU - V/v phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 28-CT/TW và Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư (21/02/2019 15:14:58)

Văn bản số 432-CV/ĐU - V/v cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu và đăng ký nội dung nêu gương năm 2019 (15/02/2019 15:28:34)

Văn bản số 429-KH/ĐU - Kế hoạch triển khai công tác quy hoạch cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 (12/02/2019 14:14:11)

Văn bản số 432-CTr/UBKT - Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam (14/02/2019 15:42:52)

Văn bản số ĐUTTXVN-SHCB - Một số nội dung trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ tháng 02 năm 2019 (30/01/2019 08:54:32)

Văn bản số ĐUTTXVN-THXL - Tổng hợp kết quả xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và tập thể lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2018 (31/01/2019 15:34:04)