Thứ hai, ngày 17/05/2021

Văn bản Đảng và đoàn thể

Số ký hiệu 75-CTr/ĐU
Ngày ban hành 05/02/2021
Người ký Lê Quốc Minh
Trích yếu Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ TTXVN
Cơ quan ban hành Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam
Loại văn bản Chương trình
Lĩnh vực
File đính kèm 1.File đính kèm

Văn bản mới đăng


Văn bản số 73-CV/ĐU - Về việc triển khai chủ trương vận động Vì biển, đảo Việt Nam (05/02/2021 15:17:03)

Văn bản số 74-CTr/ĐU - Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 của Đảng ủy TTXVN (08/02/2021 12:06:36)


Văn bản số 76-CTr/ĐU - Chương trình công tác dân vận năm 2021 của Đảng ủy (08/02/2021 12:09:39)

Văn bản số 77-CTr/ĐU - Chương trình công tác tuyên giáo năm 2021 của Đảng ủy (08/02/2021 12:11:22)

Văn bản số 78-KH/ĐU - Kế hoạch thực hiện "Năm tăng cường công tác quản lý đảng viên" (08/02/2021 12:13:28)

Văn bản số 79-HD/ĐU - Hướng dẫn công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 (08/02/2021 12:34:14)

Văn bản số 72-CV/ĐU - V/v triển khai hướng dẫn tuyên truyền ( Hướng dẫn số 169-HD/BTGTW ngày 22/01/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về Hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và Hướng dẫn số 171-HD/BTGTW ngày 29/01/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021) (18/02/2021 17:27:24)

Văn bản số ĐUTTX-NDSHCB - Một số nội dung trọng tâm trong sinh hoạt chi bộ tháng 02 năm 2021 (01/02/2021 09:45:44)

Văn bản số 67-CV/ĐU - V/v triển khai công tác tuyên truyền (29/01/2021 14:26:58)

Văn bản số ĐUTTX-XLKT2020 - Tổng hợp kết quả xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể lãnh đạo, quản lý năm 2020 (02/02/2021 16:34:27)