Thứ ba, ngày 26/01/2021

Văn bản chỉ đạo, điều hành

Số ký hiệu 187/TCCB
Ngày ban hành 22/06/2020
Người ký Lê Quang Sơn
Trích yếu Công văn v/v khen thưởng thành tích trong công tác thông tin, tuyên truyền về Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020"
Cơ quan ban hành Tổ chức cán bộ
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Hành chính
File đính kèm 1.File đính kèm

Văn bản mới đăngVăn bản số 153/VP-THPC - Công văn v/v gửi báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2020 và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 (02/06/2020 15:08:21)

Văn bản số 149/TB-VP - Thông báo v/v phun thuốc phòng dịch mùa hè (03/06/2020 15:12:27)

Văn bản số 142/TCCB - Công văn v/v thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp (19/05/2020 14:42:18)

Văn bản số 141/TCCB - Công văn v/v đăng ký học lớp trung cấp lý luận chính trị-hành chính năm 2020. (18/05/2020 09:38:57)

Văn bản số 135/TCCB - Công văn v/v báo cáo tấm gương đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung của cơ quan, đơn vị (11/05/2020 10:26:51)

Văn bản số 134/TCCB - Công văn v/v tổ chức đại hội thi đua yêu nước (11/05/2020 10:29:46)

Văn bản số 121/VP - Công văn v/v thông báo trở lại chế độ làm việc và hoạt động bình thường mới (08/05/2020 11:33:58)

Văn bản số 131/TCCB - Công văn v/v khen thưởng công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 (11/05/2020 10:24:11)

Văn bản số 368/KH-TTX - Kế hoạch thông tin Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X (11/05/2020 10:32:09)

Văn bản số 332/TTX-KHTC - Công văn v/v lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2021-2025). (28/04/2020 10:28:40)