Chủ nhật, ngày 20/06/2021

Giải đáp pháp luật

Xin cho biết nội dung, hình thức xét tuyển công chức?


(22/02/2021 14:58:45)

Điều 11, Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định nội dung, hình thức xét tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:
1. Vòng 1
Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
2. Vòng 2
a. Phỏng vấn để kiểm tra về kiến thức, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;
b. Thời gian phỏng vấn 30 phút (thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị trước khi phỏng vấn);
c. Thang điểm: 100 điểm.
 

Phòng Tổng hợp - Pháp chế
Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TTXVN

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Đối tượng xét tuyển công chức? (22/02/2021 14:58:38)

Quy định về hình thức, nội dung và thời gian thi môn nghiệp vụ chuyên ngành trong tuyển dụng công chức? (22/02/2021 14:58:28)

Thế nào là cưỡng bức lao động, phân biệt đối xử trong lao động? (08/02/2021 11:49:59)

Xin hỏi nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động và các hình thức hợp đồng lao động? (08/02/2021 11:49:33)

Hành vi nào bị nghiêm cấm trong lĩnh vực lao động? (08/02/2021 11:47:20)

Xin cho biết quyền và nghĩa vụ của người lao động (08/02/2021 11:47:11)

Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong công tác quản lý, sử dụng pháo (01/02/2021 14:33:17)

Xin hỏi cơ quan nào có thẩm quyền giám định tư pháp về pháo, thuốc pháo? (01/02/2021 14:33:11)

Cơ quan, tổ chức, cá nhân được sử dụng pháo hoa trong các trường hợp nào? (01/02/2021 14:33:05)

Các trường hợp được tổ chức bắn pháo hoa nổ? (01/02/2021 14:32:59)