Chủ nhật, ngày 20/06/2021

Giải đáp pháp luật

Xin hỏi quy định về chính sách tiền lương, chế độ phúc lợi và các chính sách khác đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ?


(22/02/2021 14:58:52)

Điều 70, Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức quy định chính sách về tiền lương, chế độ phúc lợi và các chính sách khác cho người có tài năng trong hoạt động công vụ như sau:
 Người đứng đầu cơ quan quản lý công chức quyết định việc áp dụng chính sách tiền lương, chế độ phúc lợi và các chính sách khác sau đây:
a. Chế độ phụ cấp tăng thêm so với mức lương theo hệ số hiện hưởng. Phụ cấp tăng thêm không dùng để tính đóng hưởng chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế. Kinh phí tăng thêm được xác định trong dự toán kinh phí chi thường xuyên và được phân bổ cho các cơ quan, tổ chức theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước;
b. Đặc cách nâng lương trước thời hạn hoặc đặc cách xét nâng ngạch công chức nếu có thành tích đặc biệt xuất sắc trong hoạt động công vụ hoặc được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 3 năm liên tiếp kể từ ngày có quyết định tuyển dụng, nếu đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện của ngạch cao hơn liền kề trong cùng ngành chuyên môn với ngạch hiện giữ mà không yêu cầu về thời gian giữ ngạch theo quy định;
c. Được ưu tiên thuê nhà công vụ hoặc vay tiền mua nhà trả góp theo bảo lãnh của cơ quan, tổ chức từ Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất ưu đãi theo quy định của Chính phủ;
d. Được giữ nguyên chế độ, chính sách trong thời gian được cử đi đào tạo, bồi dưỡng. Trường hợp địa điểm học tập không ở địa phương nơi công tác thì được hưởng các chế độ như đối với người được cử đi công tác./.
 

Phòng Tổng hợp - Pháp chế
Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TTXVN

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

Xin cho biết nội dung, hình thức xét tuyển công chức? (22/02/2021 14:58:45)

Đối tượng xét tuyển công chức? (22/02/2021 14:58:38)

Quy định về hình thức, nội dung và thời gian thi môn nghiệp vụ chuyên ngành trong tuyển dụng công chức? (22/02/2021 14:58:28)

Thế nào là cưỡng bức lao động, phân biệt đối xử trong lao động? (08/02/2021 11:49:59)

Xin hỏi nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động và các hình thức hợp đồng lao động? (08/02/2021 11:49:33)

Hành vi nào bị nghiêm cấm trong lĩnh vực lao động? (08/02/2021 11:47:20)

Xin cho biết quyền và nghĩa vụ của người lao động (08/02/2021 11:47:11)

Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong công tác quản lý, sử dụng pháo (01/02/2021 14:33:17)

Xin hỏi cơ quan nào có thẩm quyền giám định tư pháp về pháo, thuốc pháo? (01/02/2021 14:33:11)

Cơ quan, tổ chức, cá nhân được sử dụng pháo hoa trong các trường hợp nào? (01/02/2021 14:33:05)